• Danske Beredskaber præciserer organisation: Vil ikke lave om på certificeringsordning

  14. november 2018
  I en artikel på BygTeks hjemmeside kritiseres Danske Beredskaber for at ville tilrane sig gamle markedsandele i forbindelse med certificeringsordningen. En kritik, der er ganske forfejlet, lyder det fra Danske Beredskabers formand.

  Dansk Folkeparti i rollen som nyttig idiot for Danske Beredskaber.

  Sådan lød overskriften på BygTeks hjemmeside, efter et interview med direktøren for Dansk Byggeri, Michael H. Nielsen.

  Heri lægges der op til, at de kommunale beredskaber er i færd med at ’generobre gamle markedsandele’, når Danske Beredskaber opfordrer til at genoverveje myndighedsansvaret i forbindelse med brandsikringen af bygninger.

  Kritikken er dog ganske forfejlet, lyder det fra Danske Beredskabers formand, Jarl Vagn Hansen.

  ”Det er tydeligvis faldet Dansk Byggeri for brystet, at vi i beredskabet forsøger at argumentere for samspil mellem alle relevante fagligheder, når det drejer sig om brandsikkerhed i Danmark”.

  For de kommunale beredskaber handler det imidlertid ikke om, at certificeringsordningen skal laves om, da denne har mange stærke elementer. Det er dog fortsat vigtigt, at byggeriets brandsikkerhed afgøres, og her er Danske Beredskabers ønske, at det netop er beredskaberne, der kan bruge den specialviden, de 24 robuste beredskabsenheder besidder.

  Politisk opbakning

  En holdning, som Dansk Folkeparti har vist sig at dele, hvorfor de i et beslutningsforslag foreslår netop det, hvilket også kritiseres af Dansk Byggeri, der mener, at Danske Beredskaber har ’besnakket Dansk Folkeparti’ for egen vinding.

  ”Dansk Byggeri tolker vores tanker som et angreb på den vedtagne certificeringsordning på området. Men Dansk Byggeri glemmer tilsyneladende, at der også i forbindelse med en fremtidig certificeringsordning er vigtige myndighedsopgaver omkring brandsikkerhed”, siger Jarl Vagn Hansen, der konkretiserer nærmere:

  ”Det er eksempelvis afgørelser om brandklasse, risikoklasse, anvendelseskategori mv., og afgørelse om byggeriet er indsatstaktisk traditionelt. Afgørelser, vi mener at have faglig relevant viden om”.

  Meningen er derfor ikke at begrænse brandrådgiverne i deres opgave at dokumentere brandsikkerheden. De har og har altid haft til opgave at dokumentere netop dette.

  Det handler i langt højere grad om, at beredskaberne skal kunne bruge den faglighed, der findes i de store beredskabsenheder, der hver især har specialuddannet personel, der kan gøre en forskel.

  Derfor tror Jarl Vagn Hansen, at udtalelserne fra Dansk Byggeris formand beror sig på en misforståelse. For certificeringsordningen skal der ikke røres ved:

  ”Som det er i dag, kan vi blive spurgt i forhold til brandklasse mv., men det er ikke et krav. Det ønsker vi, da den viden ved en eventuel efterfølgende indsats kan gøre væsentlig forskel for den, der udfører indsatsen, nemlig beredskabet”, forklarer Jarl Vagn Hansen, der håber på en fortsat konstruktiv og god dialog med alle parter:

  ”Der er oplagte fordele ved at alle involverede parter taler sammen, opbygger viden og har en koordineret proces omkring brandsikkerhed. Derfor er det også vores fortsatte opfattelse, at inddragelse af alle relevante parter i hele processen skaber bedst mulig brandsikkerhed i Danmark”.