Søg
Close this search box.

Dansk Folkeparti: Flyt ansvaret for brandsikkerhed til beredskaberne

5. november 2018

Står det til Dansk Folkeparti, skal det ikke længere være kommunerne, der har myndighedsansvaret for brandsikkerhed i bygninger. Myndighedsansvaret skal i stedet overdrages til de juridisk selvstændige kommunale beredskaber, der allerede har brandekspertisen til rådighed.

Det står klart, efter at et beslutningsforslag fra partiet blev fremsat fredag d. 2. november. Heri fremgår det, at Dansk Folkeparti ønsker at følge den linje, som Danske Beredskaber tidligere har lagt med et åbent brev til bygningsministeren, men som desværre ikke blev mødt med positiv respons af ministeren.

I Danske Beredskabers åbne brev til ministeren peges der blandt andet på, at der kan skabes bedre sagsbehandling i forbindelse med brandsikringen, hvis en lovhjemmel indføres, hvori det muliggøres at overføre myndigheden fra kommune til beredskab.

En hjemmel, der allerede er mulig på andre kompetenceområder, hvorfor det ikke er ukendt land for hverken beredskaber eller kommuner.

Beredskabets specialkompetencer skal udnyttes

I beslutningsforslaget skriver Dansk Folkeparti blandt andet om den specialviden, der findes i beredskaberne, men som desværre ikke i dag benyttes i særlig høj grad:

”Der er ingen grund til at betvivle, at bygningsmyndighederne udøver deres myndighedsansvar på bedste vis, men når det handler om brandsikkerhed, er der som regel behov for specialviden, som det naturligvis kan være vanskeligt for en bygningsmyndighed at besidde”, skriver partiet og fortsætter:

”Bygningsmyndigheden kan ganske vist inddrage beredskabet, hvis den skønner, at det kan være en fordel, men der er ingen pligt til det, og det sker ikke konsekvent i alle sager. Dermed udnyttes beredskabets specialviden om brandsikring ikke, og beredskaberne får ikke kendskab til de løsninger, der vælges i de enkelte sager”.

Regeringen må tage ansvar

Brandsikkerhed er alfa og omega, hvilket er blevet bekræftet af den tragiske plejehjemsbrand på Djursland, hvor flere beboere desværre omkom. Derfor opfordrer Dansk Folkeparti også til, at man ikke blot sidder anbefalingerne fra Danske Beredskaber overhørig:

Formand for Danske Beredskaber, Jarl Vagn Hansen.

”Forslagsstillerne mener, at her er tale om et anliggende, som er alt for alvorligt til, at Folketinget kan sidde anbefalingen overhørig. Brandsikkerhed handler om liv og død, hvilket den tragiske brand i Allingåbro viste. Én brand med dødsofre er én brand for meget”, skriver forslagsstillerne.

For Danske Beredskaber er beslutningsforslaget et lille skridt i den rigtige retning, men der er behov for konkret handling, hvis der skal gives de bedst mulige rammevilkår for at bekæmpe fremtidige ulykker, lyder det fra formand for Danske Beredskaber, Jarl Vagn Hansen.

”Det er et klart signal til ministeren om, at denne må tage noget ansvar, når man nu ikke ønsker at lytte til de faglige specialister”, siger Jarl Vagn Hansen, der opfordrer til at genoverveje, hvorvidt beredskaberne skal have myndighedsansvaret:

”Danske Beredskaber står altid parat til at hjælpe til, så hvis ministeren skulle komme på bedre tanker, så er vi åbne og beredte til en dialog om problematikken”, afslutter han.

Der er endnu ikke sat dato for, hvornår beslutningsforslaget skal behandles i Folketinget. Såfremt forslaget vedtages vil det pålægge den siddende regering at fremsætte lovforslag og/eller foretage de ændringer, der er nødvendige, i de administrative forskrifter.

Vil du læse det fulde beslutningsforslag, kan du finde det lige her.

Relaterede nyheder

Forsvarsminister Troels Lund Poulsen proklamerede lørdag på Folkemødet, at danskerne skal kunne klare sig selv i tre døgn i forbindelse med en krise. Hos Danske Beredskaber er man tilfredse med, at samfundet har konkrete anvisninger at rette sig efter. Lørdag eftermiddag på Folkemødet i Allinge meldte forsvarsminister Troels Lund Poulsen fra den store scene ud, […]

Den 18. juni skal en delegation fra Danske Beredskabers bestyrelse have foretræde for Folketingets forsvarsudvalg for sammen med udvalgets medlemmer at afklare, hvad konsekvenserne vil blive af afskaffe den danske deltidsmodel. Debatten omkring afgangstider – og omkring deltidsmodellen – er opstået efter løsgængeren Mike Fonseca i Folketingssalen har hentet opbakning til, at der politisk arbejdes […]

Den 12. og 13. juni afholder Danske Beredskaber netværksmøde omkring operative forhold. På førstedagen fortalte delegerede fra Hovedstadens Beredskab omkring kompleksiteten i nutidens byggerier og de udfordringer som Beredskabet møder i forbindelse med indsatser i bygninger, der ofte har helt sin egen risikoprofil. Oplægget følges torsdag op af et oplæg omkring fremtidens byggematerialer fra DTU. […]

Få nyhedsbrev i indbakken