Søg
Close this search box.

Færre brandsyn i 2020 – men Danske Beredskaber håber alligevel, at brandsikkerheden er i orden

18. december 2020

Ligesom med meget andet, har Covid-19 pandaminen påvirket, hvordan de kommunale redningsberedskaber har kunnet gå deres ordinære brandsyn i 2020. Hen over nedlukningen i foråret havde brandvæsnet alene mulighed for at passe sine operative pligter. Først i slutningen af maj måned, i forbindelse med at regeringen gradvist igen åbnede for Danmark, begyndte de kommunale redningsberedskaber at genoptage fokusset på brandsikkerheden i de danske virksomheder, institutioner mv., men resten af året har der været taget hensyn til ikke at udgøre smittefare de steder, hvor sårbare borgere opholder sig, og det har betydet en del udsatte/aflyste brandsyn på fx plejehjem.

Derudover har de kommunale redningsberedskaber ikke gået brandsyn på diskoteker siden marts måned, da disse som bekendt stadig ikke er åbnet. Covid-19 pandaminen har dermed betydet, at de kommunale redningsberedskaber ikke har gået den samme mængde brandsyn som vanligt.

De kommunale redningsberedskaber gik over 25.000 brandsyn i 2019

Det er normalt en vigtig del af de kommunale redningsberedskabers arbejde, at der løbende bliver gået de ordinære brandsyn rundt om i Danmark. I 2019 gik de kommunale redningsberedskaber 25.272 brandsyn landet over.

”Brandsynet er muligheden for en dialog mellem bygningsejer og brandvæsen, hvor der er fokus på at skabe god brandsikkerhed for bygningens brugere. På den måde er det jo en rigtig vigtig del af at sikre alle de folk, der hver dag befinder sig i en bygning, der ikke er deres egen”, fortæller Bjarne Nigaard, sekretariatschef ved Danske Beredskaber.

De kommunale redningsberedskaber går brandsyn mange forskellige steder, primært steder hvor der opholder sig mennesker, eller hvor der er brandfarligt materiale. I 2019 var der 47.160 brandsynsobjekter i Danmark, og lidt over 25.000 af dem skulle synes i 2019. Det er forskelligt, hvor ofte forskellige brandsynsobjekter skal synes.

De kommunale redningsberedskaber går udover de ordinære brandsyn også opfølgende brandsyn, tema-brandsyn, arrangements-brandsyn og ekstraordinære brandsyn. Når de kommunale redningsberedskaber går en af disse typer brandsyn, er det udover de ordinære brandsyn.

De kommunale redningsberedskaber gik sidste år 75 opfølgende brandsyn.

”Det kan dække over, at det lokale redningsberedskab efter deres ordinære brandsyn har vurderet, at der var behov for et opfølgende brandsyn, for eksempel for at tjekke op på et eventuelt påbud”, forklarer Bjarne Nigaard. ”Men der kan være flere forskellige grunde til, at de lokale redningsberedskaber vælger at gå ekstra brandsyn udover de ordinære brandsyn, som de skal gå. Generelt handler det om at forbedre brandsikkerheden.”

Størstedelen af de brandsyn som brandvæsnet gik i 2019, blev gået der, hvor vores børn og ældre opholder sig

De fleste brandsyn foregår, der hvor vores børn og ældre opholder sig, i institutioner, på plejehjem og på skoler. De tre kategorier; ”daginstitutioner til flere end 50 personer eller med flere end 10 sovende”, ”plejeinstitutioner med flere end 10 sovende” og ”undervisningsafsnit til flere end 150 personer”, dækker til sammen over 32 pct. af det samlede antal brandsyn, som blev gået i 2019. Tilsvarende blev 31 pct. af det samlede antal brandsyn i 2019 gået i forskellige former for forsamlingslokaler.

Dermed blev knap to tredjedele (63 pct.) af det samlede antal brandsyn i 2019 gået steder, hvor vores børn og ældre befinder sig, samt der hvor vi alle sammen forsamles.

”Fællesnævneren for de her steder er jo, at mange af de, der er der, ikke selv kan redde sig ud, hvis noget går galt”, siger Bjarne Nigaard. ”De skal have hjælp til at finde vej eller til at gå. I de situationer er det ekstra vigtigt, at der fx ikke står ting og blokerer for flugtvejene, og at branden ikke kan sprede sig for hurtigt, fordi branddørene er tvangsåbnede med kiler.”

16 pct. af de synede brandsynsobjekter fik et påbud i 2019

At brandsyn ikke er en ligegyldig dialog, viser antallet af sanktioner, som er givet i 2019. Næsten 4.000 brandsynsobjekter fik et eller flere påbud i forbindelse med brandsynet, hvilket svarer til, at minimum 16 pct. af de brandsyn som blev gået i 2019 resulterede i, at brandvæsnet gav et eller flere påbud til det brandsynsobjekt, de havde synet. Der blev givet i alt næsten 9.000 påbud.

”Et påbud er jo et udtryk for, at der er et eller andet, der skal forbedres, og som ligger ud over småting”, forklarer Bjarne Nigaard. ”Antallet viser, at det bestemt ikke er ligegyldigt, at vi kommer forbi til en dialog en gang imellem. Der er ingen der med vilje vil glemme brandsikkerheden, men de her steder har travlt personale med en travl hverdag, og så kan det jo godt smutte en enkelt gang eller to, at man får husket brandsikkerheden.”

38 pct. af de brandsynsobjekter som fik et eller flere påbud i 2019 var i kategorierne ”daginstitutioner til flere end 50 personer eller med flere end 10 sovende”, ”plejeinstitutioner med flere end 10 sovende” og ”undervisningsafsnit til flere end 150 personer”, altså børneinstitutioner, plejehjem og skoler. Der er dermed en sammenhæng mellem, hvor der blev gået flest brandsyn og hvor der var flest brandsynsobjekter, som fik et eller flere påbud i 2019.

Mange af de samme steder er i 2020 ikke blevet brandsynet, fordi beredskabet gerne vil undgå smittefare hos de ofte sårbare brugere. Men det betyder også, at dialogen om den bedre brandsikkerhed ikke har fundet sted i år.

”Vi håber selvfølgelig, at personalet alligevel tager sig tid til at kigge på brandsikkerheden”, fortæller Bjarne Nigaard. ”Hvis først branden kommer, så respekterer den i hvert fald ikke Corona-restriktioner. Men vi har generelt vurderet, at smittefaren er meget konkret i år – brandfaren er forhåbentlig noget mere hypotetisk. Derfor har vi vurderet, at den samlede sikkerhed står sig bedst ved, at vi ikke udgør en sundhedsrisiko ved at komme rundt til disse mange steder.”

Danske Beredskaber håber på, at 2021 atter bliver et ’normalt’ år for brandsyn – og dermed for brandsikkerheden i Danmark.

Lidt flere tal

Der blev i 2019 givet samlet set 60 forbud i Danmark i forbindelse med de kommunale redningsberedskabers 25.272 brandsyn.

I kategorien ’Plejeinstitutioner med flere end 10 sovepladser’, som dækker over plejehjem, plejeboliger, ældreboliger og sygehus, blev der gået 2.477 brandsyn landet over i 2019. Det er den kategori, hvor der blev gået tredje flest brandsyn i 2019 (efter daginstitutioner til flere end 50 personer eller med flere end 10 sovende, og forsamlingslokaler til flere end 50 – højest 150 personer)

19 pct. af de brandsynsobjekter under kategorien ’ Plejeinstitutioner med flere end 10 sovepladser’, som blev synet i 2019, fik et eller flere påbud. Altså hver femte plejehjem/plejebolig/sygehus/ældrebolig som brandvæsnet synede i 2019, fik et eller flere påbud.

I kategorien ’ Plejeinstitutioner med flere end 10 sovepladser’ blev der givet 1.106 påbud i alt og 4 forbud.

Kategorierne ’Daginstitutioner til flere end 50 personer eller med flere end 10 sovende’, ’Plejeinstitutioner med flere end 10 sovepladser’ og ’Undervisningsafsnit til flere end 150 personer’ står for 32 pct. af alle de brandsyn som blev gået i 2019. I de tre kategorier får 38 pct. af brandsynsobjekterne et eller flere påbud.

I kategorien ’butikker til flere end 500 personer’ fik 29 pct. af de brandsynsobjekter som blev synet i 2019 et eller flere påbud.

Det samme gør sig gældende for 24 pct. af brandsynsobjekterne i kategorien ’butikker til flere end 150 – højest 500 personer’.

I de to butikskategorier samlet, fik 27 pct. af dem som blev synet i 2019 et eller flere påbud, hvilket svarer til, at mere end hver fjerde butik i Danmark fik et eller flere påbud i forbindelse med brandvæsnets brandsyn.

Det samme gør sig gældende for 21 pct. i kategorien ’undervisningsafsnit’, og 18 pct. i kategorien ’hoteller til flere end 10 sovepladser’ som i dette tilfælde dækker over hoteller, moteller, pensionater og kroer.

Det antal af forbud og påbud som er angivet i artiklen, er et minimum af, hvor mange forbud og påbud de kommunale redningsberedskaber reelt har givet i 2019. Dette skyldes, at indberetningsmetoden for netop forbud og påbud er ændret, og det er derfor ikke alle de kommunale redningsberedskaber, som har indberettet på samme måde, hvorfor det angivne antal forbud og påbud formentligt har været højere i 2019.

 

Hvis du er interesseret i redningsberedskabernes brandsynsstatistik, kan du her tilgå Danske Beredskabers Excel-ark med de kommunale redningsberedskabers indberetninger. Brandsynsstatistik 2019

Relaterede nyheder

Roskilde Brandvæsens nye Water Management Center skal hjælpe til at klimasikre byerne, indtil permanente værn mod hyppigere og større klimahændelser er på plads. Som led i et offentligt-privat samarbejde blev Water Management Center hos Roskilde Brandvæsen den 18. juni åbnet af Lars Robétjé, Beredskabsdirektør i Roskilde Brandvæsen. Med til åbningen var blandt mange andre også […]

Sankthans er en travl aften for brandvæsenet med mere end dobbelt så mange udrykninger som en normal aften. Følg de gode råd fra Danske Beredskaber og Beredskabsstyrelsen, hvis du vil undgå, at brandfolkene afbryder Midsommervisen. Brandvæsenet rykker ud til mere end dobbelt så mange 1-1-2 udkald sankthansaften som på en normal aften og nat. Du […]

Claus Bo Nielsen, Beredskabsdirektør i Nordvestjyllands Brandvæsen har været hårdt ramt af afgangstidskravet på fem minutter. 18. juni forklarede han Folketingets forsvarsudvalg, hvorfor en afskaffelse af kravet kan medvirke til at bevare de vigtige lokale stationer rundt i landet. Hos Danske Beredskaber ser man afskaffelsen af afgangstidskravet som en levetidsforlængelse af deltidsmodellen, og i bestyrelsen […]

Få nyhedsbrev i indbakken