• Forebyggelseskonferencen og Krisestyringskonferencen rykkes begge grundet Covid-19

  07. december 2020

  Danske Beredskabers Forebyggelseskonference og Danske Beredskabers Krisestyringskonference rykkes begge grundet det forsat høje antal Covid-19-smittede.

  På baggrund af det forsat høje antal Covid-19-smittede har vi i Danske Beredskaber besluttet at rykke de to konferencer, da vi ikke mener, at det vil være muligt og forsvarligt at gennemføre to konferencer med fysisk tilstedeværelse i begyndelsen af 2021. Vi har i Danske Beredskaber derfor besluttet at rykke de to konferencer, idet vi vægter det fysiske møde og muligheden for netværksdannelse højt.

  Forebyggelseskonferencen rykkes til den 5. – 6. oktober 2021, med afholdelse i Vejle på Hotel Munkebjerg.

  Krisestyringskonferencen rykkes til den 23. – 24. november 2021, stadig med afholdelse i Vejle på Hotel Munkebjerg. Temaet for konferencen er ligeledes uændret.

  Vi håber på, at det vil være muligt at afholde de to konferencer med fysisk tilstedeværelse i oktober og november 2021.