• Formand: Mødet med forsvarsministeren var positivt

  13. oktober 2016
  Torsdag mødtes repræsentanter fra Danske Beredskabers bestyrelse med forsvarsminister Peter Christensen. Parterne havde en konstruktiv dialog om fremtiden for det danske beredskab.

  Besparelser. Regelændringer. Terrorberedskab. National forebyggelsesstrategi. De relevante emner stod i kø forud for Danske Beredskabers møde med forsvarsminister Peter Christensen.

  Og det var da også den aktuelle situation, der blev udgangspunktet for snakken mellem de kommunale beredskabers interesseorganisation og landets forsvarsminister. Det fortæller Danske Beredskabers formand, Jarl Vagn Hansen.

  ”Det var et rigtig godt møde, hvor vi fik vendt en række af de problemstillinger, vi står over for lige nu. Ministeren var interesseret og lyttende, og det var tydeligt, at han var opdateret på det samlede beredskabs situation.”

  Drøftede vigtige emner

  På mødet talte parterne blandt andet om strukturreformen, som de kommunale beredskaber gennemførte ved årsskiftet. Derudover blev der tid til at vende den nationale forebyggelsesstrategi, som forsvarsministeren udskød færdiggørelsen af tilbage i juli måned.

  ”Ministeren vil gerne have, at den nationale forebyggelsesstrategi kommer godt fra land, og han kunne sagtens se perspektiver i at opstille mere ambitiøse mål i strategien, sådan som vi har foreslået det,” siger Jarl Vagn Hansen og tilføjer:

  ”Samtidig anerkendte ministeren, at brandsikkerhed er et emne, der breder sig over flere ressortområder, og det havde vi en åben og ærlig dialog om.”

  Ligeledes var terrorberedskabet på dagsordenen under mødet. Emnet er yderst aktuelt, ikke mindst set i lyset af den seneste tids udmeldinger fra både Danske Beredskaber og Beredskabsstyrelsen om for få ressourcer.

  Også her var forsvarsministeren forstående og lyttende over for de kommunale beredskaber. Han anerkendte blandt andet behovet for flere ressourcer til øvelser og træning af de store scenarier.

  ”Dermed ikke sagt, at vi fandt en løsning på alle de problemstillinger, vi står med, men ministeren lagde op til dialog og til at finde fælles løsninger, og det er vi naturligvis meget positive overfor,” siger Jarl Vagn Hansen.

  Nyt møde i 2017

  Efter 45 minutter sluttede mødet, hvor også Danske Beredskabers næstformand, Lars Robetjé, og kasserer, Flemming Nygaard-Jørgensen, deltog.

  På eget initiativ foreslog forsvarsminister Peter Christensen, at parterne skal mødes igen om et halvt år. Ministerens ønske er at holde en tæt dialog med Danske Beredskaber.

  ”Vi ser rigtig meget frem til at holde løbende statusmøder med ministeren. Næste møde kommer til at ligge i foråret, og det passer godt med evalueringen af strukturreformen, der lige nu er i gang, og arbejdet med vagtcentralstrukturen, som skal afsluttes inden sommerferien næste år,” siger Jarl Vagn Hansen.