Søg
Close this search box.

Forsvarsministeren imødeser høring om beredskabets opgaver i løbet af foråret

21. februar 2024

Et brev til Danske Beredskaber fra forsvarsminister Troels Lund Poulsen (V) dateret den 20. februar er godt nyt for organisationen, der den 1. februar havde en delegation forbi Folketingets Forsvarsudvalg for at få etableret en høring i Folketinget, hvor der ses på fremtidens behov for beredskabet i Danmark.

” Jeg vil gerne takke for Danske Beredskabers store engagement i samfundets sikkerhed, som jeres henvendelse til Forsvarsudvalget også er udtryk for. Jeg ser positivt på en høring om beredskabets opgaver med civilbeskyttelse og mit sekretariat vil række ud til Forsvarsudvalget for at aftale et tidspunkt i løbet af foråret,” står der i brevet fra Forsvarsministeren til Bjarne Nigaard, sekretariatschef i Danske Beredskaber.

Bjarne Nigaard meget tilfreds med, at ministeren og regeringen har forståelse for, at Danmark står over for ”et mere sammensat trusselsbillede end tidligere”, som det formuleres af ministeren, og han ser nu frem til at datoen for forårets høring på beredskabets område kan komme på plads.

-Beredskabet er Danmarks katastrofeforsikring, og skal den virke fremover, tilpasset de nye behov, så er det nu, vi skal opjustere dækningen. Derfor er det rigtig godt, at Forsvarsudvalgets medlemmer og Forsvarsministeren vil være med til at få det saglige grundlag på plads, inden man træffer vigtige beslutninger om, hvor mange og hvilke ressourcer beredskabet skal have fremover, og hvordan de skal fordeles, lyder det fra Bjarne Nigaard.

Sammensat trusselsbillede
Selvom der har været skrevet og talt meget om et stadig voldsommere trusselsbillede i Danmark, specielt i forhold til Ruslands aggressive fremfærd i Ukraine, så henholder Troels Lund Poulsen sig i brevet til Danske Beredskaber til, at der ”ikke er nogen direkte militær trussel mod Danmark”, men ministeren slår samtidig fast, at vi står overfor ”et mere sammensat trusselsbillede end tidligere.”

Derudover uddyber Forsvarsministeren i brevet, at der i regeringsgrundlaget er lagt op til at styrke organiseringen og prioriteringen af samfundsberedskab, krisestyring, kritisk infrastruktur og forsyningssikkerhed, og at partierne bag forsvarsforliget er enige om, at der ”senere i år skal indgås en aftale, der styrker det danske beredskab.”

Hos Danske Beredskaber har man gennem længere tid råbt vagt i gevær, fordi beredskabet af i dag ikke vil være i stand til at varetage alle de komplekse opgaver, der kan følge af en krise udløst af eksempelvis hybrid krigsførelse eller større naturkatastrofer, så det er for Bjarne Nigaard yderst positivt, at Troels Lund Poulsen i sit brev netop adresserer det voksende pres på beredskabet.

-Det er glædeligt, at både forsvarsudvalget og forsvarsministeren kan se det fornuftige i, at vi kigger på fremtidens behov for beredskabet i Danmark, siger Bjarne Nigaard.

Link til brevet fra Forsvarsminister Troels Lund Poulsen – pdf

Relaterede nyheder

Den 18. juni skal en delegation fra Danske Beredskabers bestyrelse have foretræde for Folketingets forsvarsudvalg for sammen med udvalgets medlemmer at afklare, hvad konsekvenserne vil blive af afskaffe den danske deltidsmodel. Debatten omkring afgangstider – og omkring deltidsmodellen – er opstået efter løsgængeren Mike Fonseca i Folketingssalen har hentet opbakning til, at der politisk arbejdes […]

Den 12. og 13. juni afholder Danske Beredskaber netværksmøde omkring operative forhold. På førstedagen fortalte delegerede fra Hovedstadens Beredskab omkring kompleksiteten i nutidens byggerier og de udfordringer som Beredskabet møder i forbindelse med indsatser i bygninger, der ofte har helt sin egen risikoprofil. Oplægget følges torsdag op af et oplæg omkring fremtidens byggematerialer fra DTU. […]

Danske Beredskaber sætter på Folkemødet 2024 i et planspil sammen med DMI fokus på fremtidens vejr, og de udfordringer et vildere vejr medfører for beredskabets arbejde. Rasmus Dalberg fra Forsvarsakademiet kontrollerer spillet og deltagerne alt imens vejret udvikler sig på planspilstavlen. Klimahændelser kan til tider kræve, at der bliver indsat måske 100 mand, og det […]

Få nyhedsbrev i indbakken