• FRIDA skal bygges om

  02. februar 2016
  Brandsynsprogrammet FRIDA skal kunne håndtere risikobaserede brandsyn. På årets forebyggelseskonference i Vejle holder styregruppen bag brandsynsprogrammet workshop om udvikling af brugerflader og ønsker til tilføjelser.

  Af Erik Weinreich

  Et af de mest vellykkede projekter i Danske Beredskaber er det digitale brandsynsprogram FRIDA, der blev taget i brug i 2013, og som allerede nu står til en udvidelse. Ikke fordi programmet ikke er godt nok, men fordi det skal tilpasses en ny virkelighed med ændrede frister for brandsyn.

  En ny brandsynsbekendtgørelse er således lige på trapperne med, hvad der omtales som risikobaseret brandsyn og tilhørende fleksible intervaller for visse risikoobjekter:

  Kategori 1 omfatter bl.a. plejehjem og diskoteker. Her skal fortsat gås brandsyn en gang om året.

  Kategori 2 omfatter en gruppe objekter, hvor den ansvarlige beredskabsinspektør efter et brandsyn selv vurderer, hvornår han bør komme igen, dog senest efter fem år.

  Kategori 3 vedrører objekter, der stadig er omfattet af reglerne for brandsyn, men hvor beredskabsinspektøren helt kan vælge, at det ikke mere er nødvendigt at komme.

  Forslag til næste brandsynFRIDA screen dump 2

  Ændringerne betyder, at FRIDA skal have tilføjet en rubrik for, hvornår næste brandsyn skal foretages, fortæller Steffen Alstrup Haagensen, Nordsjællands Brandvæsen, der har været med i styregruppen for FRIDA siden projektets start.

  En løsning for kategori 2 kunne fx blive, at FRIDA på baggrund af antallet af bemærkninger i den aktuelle brandsynsrapport selv vil kunne komme med et forslag til næste brandsyn, mener han.

  Workshop

  I konceptet for FRIDA er der løbende afsat midler til fortsat udvikling af programmet, og ud over, at brugerne løbende indsender ønsker til forbedringer, vil styregruppen på Danske Beredskabers forebyggelseskonference i marts lave en workshop om udvikling af brugerflader og ønsker til tilføjelser.

  Det hele ud fra et ønske om, at FRIDA skal være så let som muligt at bruge.

  Link til Odin

  Et spændende forslag er et link til Odin, fortæller Steffen Alstrup Haagensen.

  Hvis FRIDA ”kunne få sin snabel ned i Odins udrykningsdatabase”, vil man fx ved brandsyn på en skole få en popup, der fortæller, at der siden sidst har været tre alarmer om containerbrande.

  En sådan oplysning kunne give anledning til en forebyggende snak om containeres placering. I princippet er oplysningerne i Odin offentlig tilgængelige, men et direkte link vil kræve en accept fra Beredskabsstyrelsen samt et login til Odin.

  Ønsker

  Forventningerne går også på, at FRIDA vil kunne udvides til at dække eftersyn af brandhaner, hjertestartere og håndildslukkere. De sidste ville tilmed kunne generere indtægter til brandvæsnerne.

  Man kan ligeledes forestille sig, at alle køretøjer lægges ind i en FRIDA-database, der så selv giver besked om tid for eftersyn.