• Trekantområdets Brandvæsen ønsker besparelserne på det kommunale beredskab revurderet

  01. februar 2016
  Besparelserne på det statslige beredskabsbudget er annulleret. I et brev til forsvarsministeren opfordrer borgmestrene i de seks kommuner, der står bag Trekantområdets Brandvæsen, regeringen til også at revurdere besparelserne på det kommunale beredskab, der slås med de samme udfordringer som staten.

  Den 1. januar 2016 var første arbejdsdag i det nye Trekantområdets Brandvæsen. Det er kommunerne Billund, Fredericia, Kolding, Middelfart, Vejen og Vejle kommuner, der i fællesskab har etableret et kommunalt fællesskab på beredskabsområdet for at skabe det bedste mulige beredskab for færrest mulige penge.

  Det skriver Trekantsområdets Brandvæsen i en pressemeddelelse.

  Men der skal spares i det nye beredskab. Mange penge. Ifølge aftalen mellem KL og regeringen skulle kommunerne under ét allerede spare 50 mio. kr. i 2015 og 75 mio. kr. i 2016 og frem.

  Der var også lagt op til store besparelser på det statslige beredskab, men det har forsvarsministeren annulleret pga. den aktuelle flygtningesituation, oversvømmelser og terrortrusler.

  I et brev til forsvarsminister Peter Christensen skriver de seks borgmestre, at det er deres opfattelse, at kommunernes beredskab står over for præcis de samme udfordringer, som det statslige beredskab.

  ”Vi mener, at det er bydende nødvendigt med et robust, effektivt og professionelt beredskab, når disse udfordringer skal imødegås, og borgernes legitime forventninger på området skal indfris”.

  Borgmestrene mener ikke, at man kan adskille beredskabet i det kommunale og det statslige.
  Beredskabet hænger uløseligt sammen, og der bør ses på helheden i den samlede løsning af opgaverne, hvis udfordringerne skal imødegås på betryggende vis.

  Borgmestrene i de seks kommuner opfordrer derfor forsvarsministeren og regeringen til også at revurdere de planlagte besparelser på det kommunale beredskabsområde, som de allerede har gjort det på det statslige område.

  Læs borgmestrenes brev til forsvarsministeren her.