• Netværk på tværs af beredskabsenheder skal skabe fælles løsninger

  31. januar 2016
  Faglighed og erfaringsudveksling. Det er centrum for en række nye netværk, som Danske Beredskaber har oprettet på tværs af de nye beredskabsenheder. Ideen er at skabe fælles løsninger ud fra højeste fællesnævner, som gavner både organisation og borgere.

  Nytårsnat blev 87 beredskabsenheder til 24. Det har skabt nye muligheder for at arbejde med fælles løsninger og ensartning af procedurer, og derfor har Danske Beredskaber taget initiativ til at oprette en række netværk på tværs af de nye beredskabsenheder.

  ”Det, vi gerne vil have, er et øget fokus på faglighed. Det har selvfølgelig ikke været umuligt, men noget mere omfattende, da der var 87 enheder rundt i landet, at få ensartet en praksis. Nu er vi ”kun” 24 enheder, og det burde selvfølgelig betyde, at vi noget nemmere kan nå hen til en målsætning, der hedder: Lad os lave nogle fælles løsninger,” siger sekretariatschef i Danske Beredskaber, Bjarne Nigaard.

  Meningen er, at der blandt andet skal oprettes netværk inden for ledelse, forebyggelse, administration, logistik og krise, og hvert enkelt netværk har så mulighed for at lave underarbejdsgrupper eller inddrage personer uden for netværkene med særlig viden om netværkets emne.

  Glem ikke de gode ideer

  De fælles løsninger skal tage udgangspunkt i ’best practice’ på baggrund af erfaringsudveksling i netværkene. På den måde sikrer man ensartede løsninger af høj kvalitet, som ikke blot letter sagsgangene internt, men også kommer borgerne til gavn.

  I dag oplever mange – både enkeltpersoner og virksomheder – at regler og kravspecifikationer er vidt forskellige fra kommune til kommune, og det er ofte med til at skabe stor forvirring.

  ”Hvis du nu er en virksomhed, der gerne vil placere et kontor i Danmark, og forespørger om muligheden for at gøre det i kommune A, kommune B og kommune C, der ligger i hver sin ende af landet, og oplever, at den samme myndighedsydelse er vidt forskellig – så vil man måske stå tilbage og klø sig lidt i nakken og spørge, hvad går det her egentlig ud på,” siger Bjarne Nigaard og fortsætter:

  ”Jeg synes, vi har en forpligtelse til at prøve at ensarte vores procedurer. Ikke ud fra laveste fællesnævner, men ud fra højeste fællesnævner.”

  Men én ting er, at netværkene kan bruges til at ensarte procedurerne og skabe grobund for fælles løsninger. Noget andet er, at vi ikke må glemme de gode ideer.

  ”En af de fornemmeste opgaver for Danske Beredskaber er at lave en erfaringscentrifuge, som kaster rundt med de gode ideer og gør det muligt for alle at gribe dem, de kan bruge. Med netværkene vil vi gerne sikre, at der er inspiration at hente, og at en god idé i én enhed bliver delt, så andre kan tage den med hjem.”

  Første netværksmøder er på trapperne

  I løbet af de næste dage meddeler alle beredskabsenhederne, hvem de ønsker at have siddende i de forskellige udvalg. Derefter indkalder sekretariatet til de første netværksmøder, som formentlig afholdes i februar eller marts.

  For Bjarne Nigaard er det vigtigt, at der kommer konkrete og brugbare ting ud af netværksmøderne. Et af ønskerne er blandt andet at få lavet skriftlige vejledninger.

  ”Vi sigter efter at gøre det bedst muligt og fagligt mest korrekt, så det også er noget, der ender med at blive en hjælp hele vejen ned gennem systemet. Derfor er det rigtig vigtigt, at der kommer konkrete ting ud af netværksmøderne.”

  Et af de netværk, som allerede er i gang, er Netværk Ledelse, hvor beredskabsdirektører og -chefer fra hele landet deltager. Her har man taget hul på de første opgaver, fortæller Bjarne Nigaard.

  ”I Netværk Ledelse kigger man lige nu på at lave en fælles skabelon for assistanceaftaler på tværs af enhederne. Nogle enheder har aftaler, andre har ikke formelle nedskrevne aftaler, og så er der hele drøftelsen af, hvornår er det assistance, og hvad skal det koste, hvis det skal koste noget. Her vil man prøve at lave en skabelon, som alle kan bruge.”

  De enkelte netværks første opgave bliver at udarbejde et kommissorium og udpege en netværksansvarlig, som kan sørge for, at relevante faglige ting drøftes og behandles.