• Hjelmkameraer og bodycams skal understøtte læring for indsatsledere

  08. februar 2018
  Hjelmkameraer og bodycams er blevet en fast del af udstyret for mange indsatsledere i de kommunale beredskaber. Formålet med kameraerne er at give indsatslederne et redskab til at kunne analysere deres overvejelser og beslutninger mere præcist efter en indsats. FOTO: Kim Matthäi Lelan

  Det lille kamera på siden af hjelmen eller midt på brystet vækker sjældent opsigt, når indsatslederen bevæger sig rundt på et skadested. Men alt det, linsen fanger undervejs, er guld værd for den efterfølgende sparring blandt kollegerne på brandstationen.

  Derfor er både hjelmkameraer og bodycams på kort tid blevet et vigtigt redskab for mange indsatsledere i de kommunale beredskaber. Med et enkelt tryk på optageknappen giver de nemlig indsatslederne værdifuld indsigt i de overvejelser, beslutninger og kommandoer, der bliver givet under en hændelse.

  ”Som indsatsleder kan det være svært at sparre med de øvrige brandmænd, der har været til stede under indsatsen, fordi de typisk har oplevet hændelsen fra en anden vinkel. Med optagelserne fra kameraet har man både mulighed for selv at se hændelsesforløbet igennem hjemme ved skrivebordet og inddrage indsatslederkolleger, der kan se på optagelserne med andre øjne,” siger Elias Samsø Larsen, der er beredskabsinspektør og indsatsleder hos Midt- og Sydsjællands Brand & Redning.

  Et personligt værktøj

  Hos Midt- og Sydsjællands Brand & Redning har man netop indkøbt hjelmkameraer til alle indsatsledere, som ønsker at benytte det. Samtidig er der blevet udarbejdet en udførlig instruks for brugen af hjelmkameraer, så man sikrer, at lovgivningen på området overholdes.

  Det er frivilligt, om indsatslederne ønsker at have hjelmkameraet med på indsatser. For Elias Samsø Larsen har brugen af hjelmkamera været en meget positiv oplevelse. Optagelserne har hjulpet ham med at justere og finpudse rollen som indsatsleder.

  ”Når jeg ser optagelserne igennem efter en indsats, bliver det pludselig meget synligt, hvordan jeg kommunikerer med resten af mandskabet, og hvordan de opfatter de kommandoer, jeg giver undervejs. Optagelserne har hjulpet mig meget til at blive skarpere på, hvordan jeg giver de forskellige kommandoer, så der ikke opstår dumme misforståelser, som nemt kunne have været undgået,” siger han.

  Men at skulle kigge indad på den måde og se egne fejl i øjnene kan være en stor udfordring for mange. Derfor er det også helt op til indsatslederne selv, hvor meget de ønsker at dele med kollegerne, fortæller Elias Samsø Larsen.

  ”Det kræver stort mod at turde tænde for hjelmkameraet og dermed give både sig selv og måske også andre indsigt i de overvejelser og beslutninger, man træffer undervejs. Hos os har vi derfor valgt den tilgang, at hjelmkameraet er et personligt værktøj til læring og udvikling, som man kan bruge, hvis man er nysgerrig på at blive en bedre indsatsleder.”

  Styr på detaljerne

  Også hos Brand & Redning Sønderjylland bruger flere indsatsledere hjelmkameraer. Beredskabet tog kameraerne i brug for to år siden og har gode erfaringer med at bruge det til indsatsledernes interne læring og selvrefleksion.

  ”Der er flere af indsatslederne hos os, der bruger det meget og laver en lille evaluering af egen indsats, når de kommer hjem efter en hændelse. Hvis indsatslederen så vurderer, at en hændelse er relevant for andre at se, ser vi det igennem sammen,” siger Torben Groos, der er operativ chef i Brand & Redning Sønderjylland.

  For indsatslederne kan optagelserne ligeledes være et godt redskab til at kunne besvare spørgsmål fra andre myndigheder efterfølgende.

  ”Det hænder, at eksempelvis politiet har brug for mere viden om brandforløbet. Som indsatsleder kan det være svært at huske, hvordan hændelsen præcist forløb, hvis der er gået nogle dage, og så er optagelserne rigtig gode til at klarlægge, hvad der skete,” siger Torben Groos.