• Kontrollerede indsatser for beredskabet

  09. januar 2019
  Trods vandstigningsvarsler, har beredskabet haft kontrollerede indsatser. Det aftvinger respekt, men Danske Beredskabers sekretariatschef frygter, at det serviceniveau ikke kan opretholdes i længden, hvis ikke beredskabet får tilført yderligere midler.

  Trods varsler om forhøjet vandstand, slap Danmark billigt, da der i løbet af det sidste døgns tid har været voldsomt vejr. Sådan er meldingen fra de kommunale beredskaber, der har haft kontrol over situationen.

  Et af de steder, hvor der for alvor var varslet markante vandstandsstigninger, var på Fyn, hvor både Beredskab Fyn og Trekantområdets Brandvæsen opererer.

  Her blev borgerne forskånet for alt for voldsomme hændelser, men det satte alligevel beredskabet i gang.

  Hos Trekantområdets Brandvæsen blev der således uddelt omkring 350 sandsække til borgere, mens der i Varbjerg i Middelfart kommune blev udbedret og vedligeholdt et dige under indsatsen.

  Hos Beredskab Fyn, der dækker de øvrige kommuner på Fyn udover Middelfart, var der imidlertid en større travlhed, hvor et mandskab på i alt 20 personer kæmpede med vandstigningerne.

  Blandt andet blev der udlagt sandsække ved Næsby Plejehjem, som var i farezonen i forbindelse med de varslede vandstandsstigninger i Odense Fjord.

  Ifølge Beredskab Fyn, var der dog samlet set tale om en kontrolleret hændelse, hvor beredskabet hele tiden havde styr på koordineringen af indsatsen, selvom der dog blev indsat en hjælpestyrke fra det statslige beredskab til en præventiv pumpeopgave i Nyborg.

  Den effektive håndtering af hændelsen bifaldes af Danske Beredskabers sekretariatschef, Bjarne Nigaard:

  ”Håndteringen af situationerne vidner igen om et stærkt og robust beredskab, der gør deres arbejde. Men jeg er nødt til at understrege, at det på lang sigt kan være besværligt for beredskabet at opretholde en sådan standard, når opgavemængden stiger, og vi ikke får tilført yderligere ressourcer”, siger Bjarne Nigaard.

  Selvom der har været vandstigninger flere steder i landet, er det ikke blevet indrapporteret af andre beredskaber, at der skulle være opstået større hændelser. Derfor tyder alt på, at der har været kontrol over indsatserne over hele landet.

  Beredskabet står dog fortsat klar med sine 1.800 mand på vagt døgnet og året rundt, hvis der skulle opstå en ny hændelse.