Søg
Close this search box.

Ledelsesværktøj afprøves i Lolland-Falster Brandvæsen

27. marts 2018

At en brandmands primære sigte er at få slukket en brand, er de færreste nok i tvivl om. Men derfor kan der alligevel være delmål, der kan være med til at sikre en endnu bedre indsats. Det prøver Lolland-Falster Brandvæsen i hvert fald af i denne, hvor tre indsatsledere forsøger sig med et nyt ledelsesværktøj, end hvad der normalt bruges.

Redskabet, der allerede anvendes af beredskaber i Hovedstaden og Sverige, skal være med til at støtte ledelsen på skadestedet i struktureringen af opgaver, bidrage til en klarere kommunikation og forhåbentligt sikre en bedre samlet opgaveløsning, der er til gavn for både borger og samfund. Det fungerer blandt andet ved store whiteboards på udrykningskøretøjerne, hvor der i felter udfyldes, hvilke opgaver der skal klares ved en given opgave.

”Når man er indsatsleder, så er det ofte meget generelle ordrer, man udstikker. Det handler altid om, at man skal slukke, redde, begrænse eller lignende. Med det her ledelsesværktøj udvider man og begynder at definere nogle konkrete mål – altså hvad er det, vi gerne vil opnå med den løsning, som vi vælger,” forklarer Martin Mikkelsen, der er brandinspektør ved Lolland-Falster Brandvæsen, og som er en af de tre, der har været med til at prøve redskabet af.

Målrettet indsats kan forebygge

Når der eksempelvis går brand i en lejlighed, er det primære mål at få stoppet branden og få eventuelle skadelidte ud. Men hvis der derudover laves en klar målsætning om, at der ikke skal pågå vandskade i lejligheden under, kan en målrettet indsats være med til at forebygge det.

Tanken med redskabet er så, at når man italesætter, hvad man vil sin indsats, så stiller det også nogle krav til, at løsningen på indsatsen indtænker dette. På den måde bruger man ikke en vandkanon i lejligheden, men man benytter derfor i stedet en mindre slange til at slukke branden. En prioritering, der ikke altid er mulig, men som kan være med til at optimere processen i det kommunale beredskab.

Selvom det betyder, at man fokuserer på noget frem for andet, betyder det dog ikke, at brandmændenes hovedopgave, at slukke brand og redde mennesker, er truet, forklarer Martin Mikkelsen:

”På brandmandsniveau, er man jo godt klar over, at en opgave er at eftersøge skadestedet for personer og at slukke branden. Så man vil aldrig komme ud for, at kerneydelsen bliver glemt – man kan derimod være ude for, at brandmændene leverer et bedre resultat, da man indtænker andre værdier end blot det at slukke branden.”

Ved større indsatser

Redskabet bruges dog ikke til alle indsatser. Primært benyttes redskabet ved større indsatser, hvor der er behov for en stor grad af struktur, og derfor har Lolland-Falster Brandvæsen også kun brugt redskabet cirka fem gange, i de tre måneder man har prøvet det af. Men det har til gengæld været med stor succes, fortæller Martin Mikkelsen.

”Vores holdledere har været meget glad for det, da det bliver nemmere for dem at forstå, hvad indsatslederen gerne vil have dem til at gøre. Det skaber et kanon-godt overblik – og det har været med stort held. Alle kender jo til situationen, hvor man forklarer én, hvad man gerne vil gerne, de skal gøre. Når de så går i gang, står man og tænker, at det var jo ikke det, man sagde. Men det var jo dét, som de forstod. Det hjælper det her redskab på, fordi det bliver meget konkret, hvis man eksempelvis kan pege og forklare på en skitse.”

Nu er det op til den lokale ledelse at finde ud af, om det er noget, der skal implementeres ud i hele Lolland-Falster Brandvæsen.

Relaterede nyheder

Forsvarsminister Troels Lund Poulsen proklamerede lørdag på Folkemødet, at danskerne skal kunne klare sig selv i tre døgn i forbindelse med en krise. Hos Danske Beredskaber er man tilfredse med, at samfundet har konkrete anvisninger at rette sig efter. Lørdag eftermiddag på Folkemødet i Allinge meldte forsvarsminister Troels Lund Poulsen fra den store scene ud, […]

Den 18. juni skal en delegation fra Danske Beredskabers bestyrelse have foretræde for Folketingets forsvarsudvalg for sammen med udvalgets medlemmer at afklare, hvad konsekvenserne vil blive af afskaffe den danske deltidsmodel. Debatten omkring afgangstider – og omkring deltidsmodellen – er opstået efter løsgængeren Mike Fonseca i Folketingssalen har hentet opbakning til, at der politisk arbejdes […]

Den 12. og 13. juni afholder Danske Beredskaber netværksmøde omkring operative forhold. På førstedagen fortalte delegerede fra Hovedstadens Beredskab omkring kompleksiteten i nutidens byggerier og de udfordringer som Beredskabet møder i forbindelse med indsatser i bygninger, der ofte har helt sin egen risikoprofil. Oplægget følges torsdag op af et oplæg omkring fremtidens byggematerialer fra DTU. […]

Få nyhedsbrev i indbakken