• Robusthed og værnepligt var på dagsordenen til ministermøde

  20. marts 2018
  Beredskabernes robusthed og værnepligtige i kommunal praktik var noget af det, der blev diskuteret, da Danske Beredskabers formandskab mødte forsvarsminister, Claus Hjort Frederiksen.

  Fredag eftermiddag var Danske Beredskabers formandskab inviteret til møde i forsvarsministeriet, hvor Claus Hjort Frederiksen ventede. Her var det tid til et af de møder, der jævnligt afholdes mellem ministeriet og Danske Beredskaber. Møder, der har en stor værdi for Danske Beredskaber:

  ”Det er vigtigt for begge parter, at vi holder en løbende dialog kørende, så vi kan sikre de bedste arbejdsbetingelser. Derfor afholder vi disse møder, hvor vi kan få talt om det, der fungerer, og det der skal forbedres,” forklarer formand for Danske Beredskaber, Jarl Vagn Hansen.

  På mødet var det især det indgåede forsvarsforlig, der var samtaleemne. Forsvarsforliget indebærer en ressourcemæssig styrkelse af det statslige beredskab, mens de kommunale beredskaber ikke får tildelt yderligere.

  En prioritering, der er blevet påtalt af både Danske Beredskaber og Kommunernes Landsforening, der ærgrede sig over den manglende oprustning af det kommunale beredskab. (LINK)

  Værnepligtige i kommunal praktik

  Men selvom det er det statslige beredskab, der præger forsvarsforliget, er de kommunale beredskaber ikke skrevet helt ud af forliget – for i aftaleteksten står der blandt andet beskrevet, at der skal laves en analyse af, om det statslige beredskabs kan understøtte de kommunale beredskaber i forbindelse med værnepligten.

  Det var derfor også et af de emner, Danske Beredskabers formandskab lagde særligt vægt på, da de var på besøg hos ministeren.

  ”Vi ser det som en oplagt mulighed for at styrke de kommunale beredskaber, hvis man kan få værnepligtige til at supplere det kommunale beredskab i en kommunal praktik – både af hensyn til at frigøre ansatte i korte, afgrænsede perioder, men også for at de værnepligtige får et indblik i det kommunale beredskab,” fortæller Jarl Vagn Hansen og uddyber:

  ”Hvis man prøver det kommunale beredskab og får smag for brandmandslivet, kan vi håbe på, at det vil føre til, at værnepligtige vil fortsætte i beredskaberne efterfølgende, og det vil være en stor samfundsgevinst.”

  Robusthed er mere end blå blink

  I forsvarsforliget står også nævnt, at det kommunale beredskabs robusthed og dimensionering skal analyseres. Det var derfor også et naturligt fokusområde på mødet, hvordan denne analyse skal foretages.

  ”Det er vigtigt for os i Danske Beredskaber, at når det kommer til drøftelsen af robusthed, så omhandler det ikke blot mængden af blå blink og materiel. Der er simpelthen nødt til at være øje for krisestyring, beredskabsplanlægning og ikke mindst en afprøvning af dette. Heldigvis var ministeren meget lydhør overfor vores idéer”, afslutter Jarl Vagn Hansen.

  Formandskabet i Danske Beredskaber ser frem til en fortsat konstruktiv dialog, så beredskaberne fortsat kan være med til at skabe tryghed rundtom i landet.