Søg
Close this search box.

Nordisk studieuge var en øjenåbner

3. oktober 2018

Hvert år mødes en delegation af svenske, norske, finske og danske beredskabsmedarbejdere til den nordiske studieuge. Her mødes beredskabsmedarbejdere på tværs af nordiske landegrænser til erfaringsudveksling og relationsopbygning, der fører til forøget faglighed.

I år gik turen til Sverige, hvor de svenske beredskaber var værter for en uge med mange faglige input.

Her skulle den danske delegation, bestående af i alt fire deltagere fra Frederiksborg Brand & Redning, Beredskab Øst, Sydøstjyllands Brandvæsen og Trekantområdets Brandvæsen, blandt andet på besøg hos det svenske MSBs brandskole, til den svenske Redningsplats-konference og holde inspirations- og informationsoplæg om deres eget beredskab.

En øjenåbner for det danske beredskab, der trods økonomiske forskelle og deslige alligevel kan finde mange ligheder med de udfordringer, man møder i det daglige i de andre nordiske beredskaber.

”Jeg synes især, at studieugen har været givende på to parametre. For det første har det været givtigt i forhold til relationsopbygning de nordiske lande imellem, og så har det desuden givet nogle indspil i forhold til de teknisk-taktiske metoder, der bruges”, fortæller Mikkel Bøhm, der til daglig er beredskabsinspektør i Beredskab Øst.

Men selvom der er ligheder i forhold til de udfordringer man møder, så kan forskellene på, hvordan man håndterer udfordringerne, være meget forskellige, fortæller en af de øvrige deltagere på den nordiske studieuge, Johnny Rasmussen, der arbejder som beredskabsinspektør hos Trekantområdets Brandvæsen.

”Det har været utroligt interessant at få et indblik i, hvordan man håndterer de beredskabsmæssige opgaver i lande, vi har en vis forbindelse med. Helt konkret er det jo lidt tankevækkende, at man i Sverige har en toårig uddannelse for at blive brandmand, mens man i Danmark skal bruge seks uger”, lyder det.

Inspiration til gavn for beredskaberne

Men det er ikke kun en uddannelsesmæssigt, hvor man kan se visse forskelle på de nordiske lande. I forhold til det indsatstekniske område, så benytter man sig af forskelligt materiel, og det betyder også, at de forskellige lande kan hente inspiration fra hinanden.

”Noget af det, jeg var imponeret over, det var, at svenskerne har fået lavet en lansepulverslukker, så man kan slukke brandene udefra. På den måde har man skabt en billig og hurtig metode til at sikre bedre forhold for røgdykkerne, når de skal gå ind i en bygning”, fortæller Johnny Rasmussen, der da også lægger vægt på, at de danske beredskaber også giver deres erfaringer videre til de nordiske beredskaber:

”At vi har beskrevet vores indsatsledelse, som vi har gjort i Danmark, det er meget unikt, og det synes jeg ikke rigtig, jeg kunne høre, at de benyttede sig så meget af i de andre nordiske lande”, fortæller han med henvisning til den REFIL, der i april blev revideret.

Stærke relationer danner grundlag for udveksling 

Studieugen har da også ført til stærke relationer mellem deltagerne fra de forskellige lande, der allerede har aftalt udvekslingsaftaler, så både deltagerens og beredskabets kompetencer og videnbank kan styrkes.

Men det var også en udmattet dansk delegation, der torsdag eftermiddag kunne drage tilbage mod Danmark efter fire dages faglig festival. Med inspiration i rygsækken, der forhåbentlig kan inddrages i det danske beredskab, og med en større lyst til det nordiske samarbejde.

”Allermest har jeg ikke lyst til at anbefale folk om at ansøge om at tage af sted – men det er udelukkende af egoistiske årsager, fordi jeg selv vil afsted igen”, kommer det grinende fra Johnny Rasmussen, der giver den nordiske studieuge sine varmeste anbefalinger:

”Hvis man har mod på at lære af andre og synes, at netop det er spændende, så er den nordiske studieuge en fantastisk mulighed for inspiration til hverdagen”, fortæller han og bliver bakket op af Mikkel Bøhm:

”Har man noget, man for alvor vil have tryktestet, så er det et forum, der giver mulighed for det, og så har man altså muligheden for at få noget værdifuldt med hjem i kufferten.”

Du kan se billeder fra den nordiske studieuge på Danske Beredskabers Instagramside.

Relaterede nyheder

Forsvarsminister Troels Lund Poulsen proklamerede lørdag på Folkemødet, at danskerne skal kunne klare sig selv i tre døgn i forbindelse med en krise. Hos Danske Beredskaber er man tilfredse med, at samfundet har konkrete anvisninger at rette sig efter. Lørdag eftermiddag på Folkemødet i Allinge meldte forsvarsminister Troels Lund Poulsen fra den store scene ud, […]

Den 18. juni skal en delegation fra Danske Beredskabers bestyrelse have foretræde for Folketingets forsvarsudvalg for sammen med udvalgets medlemmer at afklare, hvad konsekvenserne vil blive af afskaffe den danske deltidsmodel. Debatten omkring afgangstider – og omkring deltidsmodellen – er opstået efter løsgængeren Mike Fonseca i Folketingssalen har hentet opbakning til, at der politisk arbejdes […]

Den 12. og 13. juni afholder Danske Beredskaber netværksmøde omkring operative forhold. På førstedagen fortalte delegerede fra Hovedstadens Beredskab omkring kompleksiteten i nutidens byggerier og de udfordringer som Beredskabet møder i forbindelse med indsatser i bygninger, der ofte har helt sin egen risikoprofil. Oplægget følges torsdag op af et oplæg omkring fremtidens byggematerialer fra DTU. […]

Få nyhedsbrev i indbakken