Søg
Close this search box.

Ny vejledning ændrer den brandtekniske byggesagsbehandling i kommunerne

31. oktober 2017

Den 1. januar 2018 træder en ny vejledning om indsatstraditionelt byggeri i kraft. Vejledningen vil danne grundlag for den brandtekniske byggesagsbehandling i fremtiden og gøre det muligt for eksterne rådgivere at varetage sagsbehandlingen.

Det betyder samtidig, at kommunerne – fra årsskiftet – udelukkende skal beskæftige sig med den brandtekniske byggesagsbehandling på indsatsmæssig utraditionelt byggeri. For eksempel højhusbyggerier eller tekniske anlæg.

Det fortæller Anders Brosbøl, der er teamleder for myndighed i Nordjyllands Beredskab og medlem af Netværk Forebyggelse i Danske Beredskaber.

”Denne ændring betyder reelt, at det kun er specialistopgaverne i den brandtekniske byggesagsbehandling, der kommer omkring kommunerne. Det vil sige, at vi ikke vil få lige så mange opgaver med byggesagsbehandling, som vi har i dag, og at vores kendskab til de enkelte byggerier bliver mindre,” siger han.

Presset på tid

Det er Dansk Brandsikrings Institut – DBI – der har udarbejdet vejledningen for Trafik-, Bolig- og Byggestyrelsen. Anders Brosbøl sidder i den koordinationsgruppe under Danske Beredskaber, som har fået lejlighed til at se vejledningen i dens nuværende udformning og komme med input til, hvordan den kan forbedres.

For alle de involverede parter ligger der et stort arbejde i at sikre, at vejledningen bliver så god som overhovedet mulig. Ikke mindst set i lyset af, at tidsplanen er stram frem mod årsskiftet, hvor vejledningen træder i kraft.

”Certificeringsordningen er den største ændring, jeg har oplevet i de 15 år, jeg har arbejdet med brandteknisk byggesagsbehandling. Det gør mig fortrøstningsfuld, at vi bliver inddraget i arbejdet med at forme fremtidens indsatsmuligheder og dermed er med til at præge den videre proces,” siger Anders Brosbøl.

I koordinationsgruppen under Danske Beredskaber har man noteret et par steder, hvor vejledningen bør forbedres. Koordinationsgruppen ønsker blandt andet, at det fremgår tydeligt af vejledningen, hvornår der er tale om indsatsmæssig utraditionelt byggeri.

”Det er meget vigtigt, at rådgiverne ikke er i tvivl om, hvornår et byggeri er af en sådan karakter, at det bør gennemgås af en beredskabsfaglig medarbejder med både teoretisk og praktisk viden om brandteknik. Det må ikke blive op til den enkelte rådgiver, hvornår han eller hun mener, at byggeriet er indsatsmæssig utraditionelt,” siger Anders Brosbøl.

Lokale beredskaber skal på banen

Hos Nordjyllands Beredskab er man på baggrund af vejledningen ved at revidere samarbejdsaftalen med de 11 ejerkommuner. Samarbejdsaftalen sikrer, at der er en klar forventningsafstemning mellem det kommunale beredskab og kommunerne i forhold til den brandtekniske byggesagsbehandling på det indsatsmæssige utraditionelle byggeri.

”Samarbejdsaftaler mellem de lokale beredskaber og kommunerne har aldrig været mere aktuelt. Derfor vil jeg opfordre alle beredskaberne til at tegne aftaler, som sikrer, at de kommunale beredskaber er involveret i den brandtekniske byggesagsbehandling, der er tilbage i kommunerne efter årsskiftet. På den måde kan vi som minimum bevare vores kendskab til de indsatsmæssig utraditionelle byggerier,” siger Anders Brosbøl.

I Danske Beredskaber som fælles organisation for de kommunale beredskaber ligger der også en opgave og venter. For beredskaberne bør gøre alt, hvad de kan for at ensarte arbejdet med det indsatsmæssige utraditionelle byggeri, mener Anders Brosbøl.

”Vi får brug for al den information fra de eksterne rådgivere om nybyggerier, som vi overhovedet kan få. Derfor er det helt afgørende, at det bliver så let for rådgiverne som muligt at give os den information, vi skal bruge for at kunne levere den optimale indsats i forbindelse med en hændelse. Det nytter ikke noget, at proceduren afviger fra beredskab til beredskab, for så risikerer vi, at vigtige informationer går tabt,” siger han.

Arbejdet med at udarbejde vejledningen forventes afsluttet i løbet af den kommende måned.

Relaterede nyheder

Roskilde Brandvæsens nye Water Management Center skal hjælpe til at klimasikre byerne, indtil permanente værn mod hyppigere og større klimahændelser er på plads. Som led i et offentligt-privat samarbejde blev Water Management Center hos Roskilde Brandvæsen den 18. juni åbnet af Lars Robétjé, Beredskabsdirektør i Roskilde Brandvæsen. Med til åbningen var blandt mange andre også […]

Sankthans er en travl aften for brandvæsenet med mere end dobbelt så mange udrykninger som en normal aften. Følg de gode råd fra Danske Beredskaber og Beredskabsstyrelsen, hvis du vil undgå, at brandfolkene afbryder Midsommervisen. Brandvæsenet rykker ud til mere end dobbelt så mange 1-1-2 udkald sankthansaften som på en normal aften og nat. Du […]

Claus Bo Nielsen, Beredskabsdirektør i Nordvestjyllands Brandvæsen har været hårdt ramt af afgangstidskravet på fem minutter. 18. juni forklarede han Folketingets forsvarsudvalg, hvorfor en afskaffelse af kravet kan medvirke til at bevare de vigtige lokale stationer rundt i landet. Hos Danske Beredskaber ser man afskaffelsen af afgangstidskravet som en levetidsforlængelse af deltidsmodellen, og i bestyrelsen […]

Få nyhedsbrev i indbakken