• Nyt mål hos Østsjællands Beredskab: 10 pct. færre branddøde i 2020

  27. april 2016
  Branddødeligheden skal ned. Det er meldingen fra Østsjællands Beredskab, der frem mod 2020 vil arbejde for at sænke antallet af branddøde med 10 procent.

  Hvert år omkommer 80 mennesker i Danmark som følge af brand. Med det tal indtager vi en trist førsteplads i antallet af branddøde blandt vores nabolande.

  Og den statistik skal der ændres på, mener beredskabsdirektør i Østsjællands Beredskab og bestyrelsesmedlem i Danske Beredskaber, Lars Robetjé. Som ét af 10 nye strategiske mål for beredskabsenheden vil han arbejde på at sænke branddødeligheden i området med 10 procent.

  ”Vores kerneopgave er at redde mennesker. Derfor er branddødelighed naturligvis et af de områder, hvor vi skal være meget opmærksomme – ikke mindst set i lyset af den kedelige førsteplads, vi har.”

  Alle afdelinger skal i spil

  De nye målsætninger for Østsjællands Beredskab er en del af en større strategiplan for årene 2016 til 2020. I løbet af de næste 10 uger skal medarbejderne hos beredskabsenheden lave en række handleplaner for, hvordan de enkelte afdelinger kan bidrage til at opfylde målene.

  Målet om at sænke branddødeligheden i det østsjællandske område handler med andre ord ikke kun om at sætte flere røgalarmer op. De effektive tiltag skal findes rundt i hele organisationen.

  ”Røgdykkerne skal måske være endnu bedre til eftersøgning, sikringsafdelingen skal være endnu skarpere på, at brandalarmerne sidder rigtigt, myndighedsafdelingen skal være helt sikre på, at de rådgiver korrekt, når de går brandsyn osv. Der er mange steder, hvor vi kan gøre en forskel,” siger Lars Robetjé.

  En del af tanken bag strategiplanen er at få den nye organisation til at samarbejde om en række fælles mål, fortæller han. Ud over ønsket om at sænke branddødeligheden vil Østsjællands Beredskab også arbejde på at være mere synlige, yde høj service over for borgerne og skabe mest muligt beredskab for pengene.

  ”Det er vigtigt, at alle afdelinger er med. Meningen er at få organisationen til at gå efter en række fælles mål, sådan så vi går i takt, og vi går samme vej,” siger Lars Robetjé.

  10 strategiske mål

  De 10 nye mål for Østsjællands Beredskab:

  • Vi skal være synlige og fremstå som et ensartet og fælles beredskab for borgere, virksomheder og andre interessenter
  • Vi skal gøre det let for borgerne og andre interessenter at forstå og kontrollere den service de kan forvente fra beredskabet
  • Borgere og andre interessenter skal opleve, at de får en høj service, når de møder Østsjællands Beredskab
  • Vi skal nedsætte branddødeligheden med 10 pct.
  • Vi skal påtage os et socialt ansvar gennem CSR, elever, praktikanter mv.
  • Vi skal sikre, at personalet er stabilt, engageret og klædt på til nuværende og kommende opgaver
  • Vi skal sikre os, at organisationen er rustet til nuværende og kommende opgaver
  • Vi skal være blandt de 10 billigste beredskaber i Danmark målt som samlede omkostninger til beredskabet pr. indbygger
  • Vi skal være blandt de 5 billigste beredskaber i Danmark målt som samlede omkostninger til administration pr. indbygger
  • Vi skal sikre et tæt samarbejde med andre beredskabsenheder, andre myndigheder og det omkringliggende samfund