Søg
Close this search box.

Øvelser i nærmiljø giver brandmænd uvurderligt lokalkendskab

13. marts 2019

Foto: Lars Ole Andersen

Når man som gæst besøger et ældre hotel, kan der være en helt særlig charme i de små vinduer eller den smukke vindeltrappe, som snor sig op ad hotellets gavl. Men for brandmændene, der skal slukke brand eller redde mennesker ud fra øverste etage, kan alle kringelkrogene vise sig at blive en stor udfordring i de altafgørende minutter.

Derfor er det nødvendigt, at brandmændene løbende øver sig i at håndtere rednings- og slukningsarbejdet under mere vanskelige forhold og ligeledes får kendskab til de lokale forhold, der gør sig gældende i deres slukningsområde.

Det fortæller Elias Samsø Larsen, der er beredskabsinspektør hos Midt- og Sydsjællands Brand & Redning.

”Der er generelt en større udskiftning blandt brandmænd i dag, end der har været tidligere. Derfor er det vigtigt, at vi løbende holder lokale øvelser på lokationer ude i byen for at sikre, at brandmændene får det værdifulde lokalkendskab, som kan gøre en stor forskel, hvis det brænder for alvor,” siger han.

Gamle bygninger kan give udfordringer

Som et led i brandmændenes vedligeholdelsesuddannelse skal de gennemføre 12 øvelser om året. Indholdet i halvdelen af øvelserne er på forhånd planlagt af Beredskabsstyrelsen, mens det er beredskabsenhederne selv, der planlægger indholdet og kompetencemålene i de resterende øvelser. Øvelserne kan variere meget i længde og omfang og kan være alt fra den store fuldskalaøvelse med figuranter til mindre øvelser på brandstationerne.

Hver mandag i februar har Midt- og Sydsjællands Brand & Redning afholdt brandøvelse på Hotel Vinhuset i Næstved. Ideen til øvelsen opstod i forbindelse med det årlige brandsyn på hotellet, hvor Elias Samsø Larsen blev opmærksom på, at hotellets indretning gav nogle udfordringer for beredskabet i tilfælde af brand. Ikke fordi indretningen er ulovlig, men fordi det gamle hotel er svært at finde rundt på.

”Gamle bygninger som for eksempel Hotel Vinhuset er jo bygget efter en hel anden standard end den, man ville godkende i dag. Det betyder ikke, at hotellets indretning er ulovlig, for hotellet skal opfylde de regler for brandsikkerhed, som var gældende, da hotellet blev bygget. Men det betyder, at vi i beredskabet skal være helt klar over, hvor vi finder redningsåbningerne eller et oversigtskort over hotellet, og vi skal vide, hvordan vi kommer op ad vindeltrappen med vores udstyr,” siger han.

Da Elias Samsø Larsen kontaktede hotellet for at høre, om beredskabet måtte holde øvelse på hotellet, var der ingen tøven. Hotellet stillede en hel etage til beredskabets rådighed, hver gang der blev afholdt øvelse, og i hele februar havde beredskabet et værelse, som ikke blev lejet ud til gæster. Det gav helt optimale betingelser for, at brandmændene kunne lave øvelsen så tro mod virkeligheden som overhovedet muligt.

”Hotellet ser naturligvis også øvelsen som en rigtig god mulighed for at sikre, at beredskabet er bekendt med indretningen og de små finurligheder, som man som brandmand ikke kan vide på forhånd, med mindre man har besøgt hotellet. Det giver dem en tryghed at vide, at vi kan håndtere en brand på hotellet,” siger han.

Teori og power points er ikke alt

Øvelsen på Hotel Vinhuset er en af de seks øvelser, som beredskaberne selv planlægger i løbet af året, og brandmændene er blevet testet i aflæsning af kort, søgning efter savnede i røgfyldt miljø, redning af personer med redningsstige og førstehjælp til bevidstløse.

Øvelsesscenariet var, at beredskabet blev alarmeret gennem hotellets automatiske brandalarmeringsanlæg og ankom til hotellet med indsatsleder, holdleder og fem brandmænd fra stationen i Næstved. Hotellets personale fortalte, at der var kraftig røg på bagtrappen, og at der manglede et ukendt antal personer. Herefter blev brandmænd fra nabostationerne tilkaldt som assistance.

På skift har vagthold fra stationen i Næstved, Herlufmagle og Fuglebjerg deltaget i øvelsen. Den praksisnære tilgang, hvor brandmændene bliver afprøvet i virkelighedstro omgivelser, har meget stor værdi, fortæller Hans Petersen, der er en af de brandmænd, som deltog i øvelsen. Han er beredskabsmester på brandstationen i Næstved og har arbejdet som brandmand de seneste 26 år.

”Det er så vigtigt at komme ud og mærke, at det betyder noget for vores indsats, om vi går til højre eller venstre. Teori og power points er godt til nogle ting, men det kan på ingen måde erstatte de her fuldskalaøvelser, hvor hver eneste handling har synlige konsekvenser for indsatsen,” siger han.

Hans Petersen fremhæver blandt andet, at brandmændene skulle arbejde på et skrånende underlag, som havde betydning for den måde, redningsstigen kunne sættes op.

”Det er jo sådan en ting, som er rigtig rar at have prøvet nu, så man ved, hvordan man skal gøre i tilfælde af en rigtig brand på hotellet, eller hvis vi støder på et skrånende underlag en anden gang. En anden udfordring, vi løb ind i, var, at vi skulle lave udvendig ophaling på hotellets vindeltrappe for at kunne slukke branden på 2. sal. Det krævede lidt snilde at løse udfordringen med vindeltrappen og de trænge adgangsforhold, og det er altså guld værd at have prøvet en gang før, hvis uheldet for alvor er ude, og hotellet brænder,” siger han.

Mere tid til store øvelser på ønskelisten

Det er langt fra hver gang, der er hverken tid eller økonomiske ressourcer i beredskaberne til at lave fuldskalaøvelser som den på Hotel Vinhuset. Ikke desto mindre er fuldskalaøvelserne noget af det, som brandmændene gerne vil have mere af.

”Vi vil rigtig gerne have mere betalt tid til at lave de større øvelser, fordi det er dem, der rykker noget for alvor. Ikke to hændelser er ens, og selv efter 26 år som brandmand oplever jeg mange nye scenarier. Brandslukning af et parcelhus sidder på rygraden af os, men så snart adgangsvejene bliver komplicerede, og der er mange forhold at tage hensyn til, bliver de fleste af os udfordrede. Derfor er det så vigtigt, at vi bliver ved med at øve os,” siger Hans Petersen.

Også Elias Samsø Larsen oplever, at fuldskalaøvelserne gør en stor forskel. Især når de foregår i nærmiljøet.

”Brandmændene er positive over at komme ud og se nærmere på de lokale forhold og ikke mindst få det nødvendige kendskab til de bygninger, som vi ikke normalt kommer i. Det er rigtig vigtigt, at der er afsat rigelige ressourcer til at lave fuldskalaøvelser, for det er med til at gøre os bedre hele tiden,” siger han.

Relaterede nyheder

Den 18. juni skal en delegation fra Danske Beredskabers bestyrelse have foretræde for Folketingets forsvarsudvalg for sammen med udvalgets medlemmer at afklare, hvad konsekvenserne vil blive af afskaffe den danske deltidsmodel. Debatten omkring afgangstider – og omkring deltidsmodellen – er opstået efter løsgængeren Mike Fonseca i Folketingssalen har hentet opbakning til, at der politisk arbejdes […]

Den 12. og 13. juni afholder Danske Beredskaber netværksmøde omkring operative forhold. På førstedagen fortalte delegerede fra Hovedstadens Beredskab omkring kompleksiteten i nutidens byggerier og de udfordringer som Beredskabet møder i forbindelse med indsatser i bygninger, der ofte har helt sin egen risikoprofil. Oplægget følges torsdag op af et oplæg omkring fremtidens byggematerialer fra DTU. […]

Danske Beredskaber sætter på Folkemødet 2024 i et planspil sammen med DMI fokus på fremtidens vejr, og de udfordringer et vildere vejr medfører for beredskabets arbejde. Rasmus Dalberg fra Forsvarsakademiet kontrollerer spillet og deltagerne alt imens vejret udvikler sig på planspilstavlen. Klimahændelser kan til tider kræve, at der bliver indsat måske 100 mand, og det […]

Få nyhedsbrev i indbakken