Søg
Close this search box.

Redningsfolk hædret for enestående indsats under togulykken på Storebælt

2. oktober 2020

Den Danske Redningsberedskabspris 2020 går til 35 brandmænd og frivillige for deres indsats under ekstremt vanskelige forhold ved den tragiske togulykke på Storebælt 2. januar 2019.

Otte mennesker mistede livet ved ulykken på Storebælt 2. januar 2019, da et godstog tabte en sættevognstrailer, der ramte fronten af et modkørende passagertog. Men under og efter tragedien – den værste togulykke i Danmark i 30 år – kunne man konstatere, at redningsberedskabet løste sin opgave meget tilfredsstillende, trods ekstremt vanskelige forhold.

Kultur- og kirkeminister Joy Mogensen holdte tale på Hotel Nyborg Strand. Foto: Emil Vendelbo Stegemejer.

Derfor går Den Danske Redningsberedskabspris 2020 til de ansatte og frivillige fra Beredskab Fyn og Slagelse Brand og Redning, som deltog i førsteindsatsen ved togulykken. I alt 35 personer. Det blev afsløret fredag ved en mindre højtidelighed i Nyborg, som blev gennemført efter alle corona-retningslinjer. Her blev prisen overrakt til 21 af de 24 prismodtagere fra Beredskab Fyn og Falck Nyborg (Tre kunne ikke deltage). Kultur- og kirkeminister Joy Mogensen holdt på Hotel Nyborg Strand en flot og rørende tale til prismodtagerne. Senere overrakte hun diplomer og blomster til dem sammen med Morten Andersen, borgmester i Nordfyns Kommune og formand for beredskabskommissionen for Beredskab Fyn.

På grund af corona-situationen i Slagelse Kommune får de 11 prismodtagere fra Slagelse Brand og Redning og Falck Korsør overrakt prisen ved en senere lejlighed.

Sådan skriver Beredskabsforbundet i en pressemeddelelse. Hele pressemeddelelsen kan læses nedenfor. Beredskabsforbundet krediteres for teksten og Emil Vendelbo Stegemejer krediteres for alle billeder i denne artikel.

Pressemeddelelse fra Beredskabsforbundet, den. 2. oktober 2020

Baggrunden var tragisk: Otte menneskeliv gik tabt ved ulykken på Storebælt 2. januar 2019, da et godstog tabte en sættevognstrailer, der ramte fronten af et østgående IC4 passagertog. Men i tilbageblikket på det, som er blevet kaldt den værste togulykke i Danmark i 30 år, kan man konstatere, at redningsberedskabets indsats var enestående. Under meget vanskelige forhold løste indsatsleder, brandfolk og frivillige deres opgave yderst tilfredsstillende.

Kultur- og kirkeminister Joy Mogensen holdte tale på Hotel Nyborg Strand. Foto: Emil Vendelbo Stegemejer.

 

Det er baggrunden for, at Den Danske Redningsberedskabspris 2020 går til de ansatte og frivillige fra Beredskab Fyn og Slagelse Brand og Redning, som deltog i førsteindsatsen ved togulykken på Storebæltsbroen 2. januar 2019. I alt 35 personer. Prisen til de 24 prismodtagere fra Beredskab Fyn og Falck Nyborg blev overrakt fredag af kultur- og kirkeminister Joy Mogensen ved en højtidelighed i Nyborg.

Priskomitéen bag Den Danske Redningsberedskabspris har valgt årets prismodtagere på grund af ”en helt ekstraordinær vanskelig opgaveløsning med vindstyrke svarende til stormstyrke. En opgaveløsning, der blev vanskeliggjort af nedfaldne køreledninger, voldsomme skader på et passagertog, tilskadekomne passagerer og arbejdsvilkår på en jernbanebro, der i sig selv er særdeles vanskelige og indebærer risiko for at falde i Storebælt ca. 20 meter under lavbroen. Kort sagt en enestående indsats ydet af beredskabet.”

På trods af vejret og de ekstreme arbejdsvilkår lykkedes det den erfarne indsatsleder og de veltrænede og professionelle brandfolk samt frivillige at løse opgaven meget flot og samtidig så hurtigt, som det var muligt under hensyntagen til deres egen og passagerernes sikkerhed.

Beredskabsdirektør Mogens Bjerregaard fra Beredskab Fyn har sammen med sin kollega fra Slagelse Brand og Redning indstillet prismodtagerne. Og han er stolt af sine folk: ”Der ligger masser af øvelser på Vestbroen og i tunnelen bag sådan en indsats. Og selv om man altid håber, at øvelserne aldrig bliver til virkelighed, er det tilfredsstillende, at Beredskab Fyn kunne leve op til de forventninger, som borgerne og samfundet har til os ved sådan en tragisk ulykke,” siger Mogens Bjerregaard.

Med prisen følger et beløb på 25.000 kroner.

Fakta om Den Danske Redningsberedskabspris:

  • Prisen kan tildeles det danske redningsberedskabs personale/medlemmer, uanset tilhørsforhold. Det kan være frivillige, værnepligtige, heltids- og deltidsansatte samt medlemmer af de sønderjyske brandværn.
  • Prisen kan tildeles en enkeltperson eller dele af et redningsberedskab (hold). Indstillinger skal referere til ”skarpe” indsatser, hvor der reddes liv, ejendom og/eller miljø. Man skal have brugt de kompetencer, man har fået gennem uddannelse, øvelse og indsats. Der lægges vægt på handlekraft, vilje og evnen til at træffe de rigtige beslutninger.
  • Prisen i 2020 uddeles for en indsats 2019. Med prisen følger et beløb på 25.000 kroner.
  • Beslutningen om, hvem der skal tildeles prisen, træffes af en komité bestående af repræsentanter for interessenter og organisationer i redningsberedskabet: Beredskabsforbundet, Falck, Danske Beredskaber, Beredskabsstyrelsen, Landsklubben for Deltidsansatte Brandfolk, Sønderjysk frivillige Brandværnsforbund, Det Offentlige Beredskabspersonales Landsforbund, FOA og 3F.
  • Prisen uddeles normalt i forbindelse med Mindehøjtideligheden for omkomne brand- og redningsfolk i Holmens Kirke den første fredag i oktober. På grund af risiko for coronasmitte blev proceduren ændret i år.
  • Læs mere på www.redningsberedskabspris.dk

 

Et uddrag af indstillingen til prisen, skrevet af beredskabsdirektør Mogens Bjerregaard, Beredskab Fyn, og beredskabschef Michael Djervad, Slagelse Brand og Redning:

Onsdag d. 02. januar 2019 skete der, hvad der i medierne blev omtalt som den værste togulykke i Danmark i 30 år. Ulykken skete på Storebæltsbroens Vestbro, hvor et godstog tabte en sættevognstrailer, der ramte fronten af et østgående IC4 passagertog. 8 passagerer omkom, 16 passagerer kom til skade, og 132 blev evakueret fra ulykkestoget, mens stormen Alfrida pågik.

Vejrforholdene på Vestbroen nærmede sig denne morgen frysepunktet, og det blæste med vindstød op mod 25 meter i sekundet, hvilket var en særlig udfordring for mandskabet, der kom fra Sjællandssiden, da de skulle krydse Højbroen for at nå ulykkesstedet. Fra både Fyns og Sjællandssiden var hele Storebæltsforbindelsen blokeret for almindelig færdsel grundet de voldsomme vindforhold.

Skaderne på toget var betydelige, køreledninger var nedfaldne på begge jernbanespor, og der lå tabt gods på både jern- og vejbanen, som strakte sig hen over flere kilometer, hvilket gjorde fremkørslen til ulykken meget vanskelig.

Begrundelse for indstilling: Indsatslederen fra Beredskab Fyn, som dækker Vestbroen, har siden dens åbning deltaget sammen med brandfolkene fra Beredskab Fyn og Slagelse Brand og Redning i flere øvelser, hvor planen, der benævnes som en ANX8 alarm og omfatter ulykke godstog/passagertog, er grundigt øvet. Brandfolkene deltager derudover periodisk i træning, uddannelser og øvelser på Vestbroen og i tunnelen. Her trænes og indøves brugen af det materiel, der er specielt udviklet til broen, som blandt andet indeholder svær frigørelse, CBRN (kemisk, biologisk, radiologisk og nukleart)-materiel, brandslukningsudstyr og et transportabelt overgangsstykke mellem
kørebane og jernbanedelen.

Alarmen gik klokken 07.35, og klokken 07.47 var indsatslederen fra Beredskab Fyn fremme på skadestedet. Han kunne straks konstatere, at der var sket store skader på toget, at der var nedfaldne køreledninger på begge jernbanespor, og at der var mange passagerer i toget, som bestod af 2 togsæt af 4 vogne. Derudover var der meget kraftig vind, som ikke kun havde betydning for redningsindsatsens forløb, men i høj grad også betydning for risikoen ved at få evakuenter og tilskadekomne sikkert ud af toget.
Første udrykningsenhed fra Nyborg var på skadesstedet klokken 07.50 og yderligere enheder fra Korsør og Slagelse ankom henholdsvis klokken 07.52 og 07.58.
Da der er et særligt behov for at sikre skadestedet ved ulykker på jernbanenettet, inden redningsberedskabet må gå ind, måtte indsatslederen holde det præhospitale beredskab tilbage, mens der arbejdedes på at få jordet begge spor. En opgave, som normalt kræver 2 mand pr. jording, krævede i det kraftige blæsevejr 4 mand for at kunne håndtere udstyret.

Klokken 08.10 var arbejdsjordingen afsluttet på begge spor (4 jordinger). Efter jordingen af begge spor opsatte de frivillige den transportable overgang mellem vej- og togbanen som stod klar kl. 09.12. Under de ekstreme vejrforhold var opsætningen med kran særlig vanskeliggjort. Overgangen blev primært benyttet til at få transporteret udstyr til toget, mens evakuenter og tilskadekomne blev ført via de faste overgange. Passagererne blev evakueret ned imod den bagerste del af toget, og der blev ydet førstehjælp til tilskadekomne i samarbejde med det præhospitale beredskab.
Indsatsen blev koordineret fra den oprettede kommandostation, hvor indsatslederne fra Beredskab Fyn, Fyns Politi og Sund måtte stå i læ bag togstammen, da det ellers ville vælte i den kraftige storm. Da ambulancer var klar, blev de fleste tilskadekomne én efter én hjulpet/båret tilbage imod den nærmeste østlige faste overgangsbro og kørt på sygehuset. Da evakueringsbusser stod klar på broen med varme, blev evakuenter i grupper af 10 fulgt langs jernbanen til den nærmeste vestlige overgang og kørt på et evakueringscenter, som var oprettet af de frivillige i
Nyborg.

Klokken 09.41 var redningsindsatsen færdig, og arbejdet med bjærgning af omkomne og afdækning kunne begynde. Klokken 11.14 meldte indsatslederen til vagtcentralen, at alle redningskøretøjer forlod stedet. Skadestedet blev herefter overdraget til politiet, som i samarbejde med Beredskabsstyrelsen og indsatslederen fra Beredskab Fyn fik afdækket toget og ryddet sporene for vragrester. Klokken 19.20 var godstoget fjernet fra skadesstedet og klokken 22.30 var passagertoget flyttet til Nyborg. Her blev toget afstivet.

De 21 prismodtagere, som blev hædret fredag, sammen med beredskabsdirektør Mogens Bjerregaard og viceberedskabsdirektør Rene Cording Jensen fra Beredskab Fyn. I baggrunden Storebæltsbroen, hvor de 2. januar deltog i førsteindsatsen ved Danmarks værste togulykke i 30 år. Foto: Emil Vendelbo Stegemejer.

Dette er en ulykke, som aldrig vil blive glemt af de involverede redningsfolk, og der har derfor efterfølgende været et stort fokus på deres psykiske reaktioner. I den forbindelse har Beredskab Fyn og Falck A/S gjort en stor indsats for at sikre, at alle involverede kommer godt videre med deres hverdag.

 

 

 

 

 

 

———————————————————————————–

Prismodtagere fra Beredskab Fyn:
Jesper Domar Rossen – Indsatsleder brand/ ansat ved Beredskab Fyn
Stefan Sparvath – Holdleder/ ansat ved Falck Nyborg
Lars Buch – Holdleder/ ansat ved Falck Nyborg
Søren Christensen – Brandmand/ ansat ved Falck Nyborg
Andreas Kristiansen – Brandmand/ ansat ved Falck Nyborg
Nick Just Hansen – Brandmand/ ansat ved Falck Nyborg
Rune Johansen – Brandmand/ ansat ved Falck Nyborg
Benjamin Meier- Andersen – Brandmand/ ansat ved Falck Nyborg
Kenneth Katborg – Brandmand/ ansat ved Falck Nyborg
Thomas Christiansen – Brandmand/ ansat ved Falck Nyborg
Frank Villa – Brandmand/ ansat ved Falck Nyborg
Micheal Wagner – Brandmand/ ansat ved Falck Nyborg
Jakob Thorenfeldt – Brandmand/ ansat ved Falck Nyborg
Poul Erik Bagge – Brandmand/ ansat ved Falck Nyborg
Martin Frederiksen – Brandmand/ ansat ved Falck Nyborg
Henrik Magnussen – Brandmand/ ansat ved Falck Nyborg
Steen Jørgensen – Brandmand/ ansat ved Falck Nyborg
Vinoshi Srimurugan – Brandmand/ ansat ved Falck Nyborg
Holdleder Brian Nielsen, ansat ved Beredskab Fyn
Camilla Funck, frivillig fra Beredskab Fyn
Mads Dissing-Larsen, frivillig fra Beredskab Fyn
Søren Nygaard Hansen, frivillig fra Beredskab Fyn
Jakob Knudsen, frivillig fra Beredskab Fyn
Stig Helmut Pedersen, frivillig fra Beredskab Fyn

Prismodtagere fra Slagelse Brand og Redning:
Indsatsleder: Rene Kofoed, ansat ved Slagelse Brand og Redning
Koordinerende HL: Robert Vejsholt, ansat ved Slagelse Brand og Redning
Banevej køretøj:
HL: Haetham Balahang, ansat ved Falck Korsør
CHF: Flemming K. Hansen, ansat ved Falck Korsør
RD: Rasmus Eriksson Hansen, ansat ved Falck Korsør
RD: Lasse Jongejan, ansat ved Falck Korsør
RD: Bjarne B. Nielsen, ansat ved Falck Korsør
RD: Kim T. Magnussen, ansat ved Falck Korsør
RD: Dennis Motomura Ruhe Hansen, ansat ved Falck Korsør
RD: Mathias Løvstrøm Hansen, ansat ved Falck Korsør
RD: Dominik W. Jacowski, ansat ved Falck Korsør.

Relaterede nyheder

Den 18. juni skal en delegation fra Danske Beredskabers bestyrelse have foretræde for Folketingets forsvarsudvalg for sammen med udvalgets medlemmer at afklare, hvad konsekvenserne vil blive af afskaffe den danske deltidsmodel. Debatten omkring afgangstider – og omkring deltidsmodellen – er opstået efter løsgængeren Mike Fonseca i Folketingssalen har hentet opbakning til, at der politisk arbejdes […]

Den 12. og 13. juni afholder Danske Beredskaber netværksmøde omkring operative forhold. På førstedagen fortalte delegerede fra Hovedstadens Beredskab omkring kompleksiteten i nutidens byggerier og de udfordringer som Beredskabet møder i forbindelse med indsatser i bygninger, der ofte har helt sin egen risikoprofil. Oplægget følges torsdag op af et oplæg omkring fremtidens byggematerialer fra DTU. […]

Danske Beredskaber sætter på Folkemødet 2024 i et planspil sammen med DMI fokus på fremtidens vejr, og de udfordringer et vildere vejr medfører for beredskabets arbejde. Rasmus Dalberg fra Forsvarsakademiet kontrollerer spillet og deltagerne alt imens vejret udvikler sig på planspilstavlen. Klimahændelser kan til tider kræve, at der bliver indsat måske 100 mand, og det […]

Få nyhedsbrev i indbakken