• Samarbejde om realtidsoverblik i redningsberedskabet

    30. august 2023

    Beredskabsstyrelsen og Danske Beredskaber har i dag underskrevet en strategisk samarbejdsaftale om et nationalt realtidsoverblik. Aftalen skal munde ud i et realtidsoverblik over køretøjer og kapaciteter fra de kommunale redningsberedskaber og Beredskabsstyrelsen – det vil sige et samlet, nationalt overblik over, hvor køretøjer m.v. befinder sig på et givent tidspunkt.

    Når løsningen er implementeret, vil det styrke overblikket over redningsberedskabets samlede ressourcer. Det kan medvirke til optimal prioritering og i sidste ende til at forbedre opgaveløsningen – især ved større og/eller mange samtidige hændelser.

    Vi ser frem til det videre samarbejde om et værktøj med store perspektiver!

    📷 Nicolai Frederik Bartroff