Søg
Close this search box.

Sammenlægning har styrket Beredskab Fyn

11. juli 2017

Beredskab Fyn er kommet styrket ud af sammenlægningen. For selv om sammenlægningen også har været en udfordring for både ledelse og medarbejdere, har det fynske beredskab opnået den efterspurgte synergi i den fælles ressourceanvendelse.

Det fortæller viceberedskabsdirektør i Beredskab Fyn, Rene Cording Jensen, der har været med til at tegne det første år i beredskabets historie.

”Med den samlede ressourceanvendelse og det øgede fokus på organisering og ledelse på et skadessted er det min overbevisning, at beredskabet på Fyn er kommet styrket ud af sammenlægningen. Særligt i forhold til robusthed i form af ledelsesmæssig forankring ét sted med egen stab og vagtcentral,” siger han.

Fri disponering gør positiv forskel

Den operative indsats i de ni fynske kommuner under Beredskab Fyn udøves af en kompleks organisation, der styres operativt gennem Beredskab Fyns vagtcentral med støtte fra Falcks vagtcentral, der disponerer en del af brandkøretøjerne.

Et af kardinalpunkterne i den fælles risikobaserede dimensionering er den fri disponering, fortæller Rene Cording Jensen. Kørslen over kommunegrænser og altid med nærmeste relevante enhed er den største omvæltning for den operative indsats på Fyn i nyere tid og betyder hurtigere hjælp til en række borgere og virksomheder.

”Der sammensættes udrykninger fra flere stationer, og på en række alarmer afgår der køretøjer fra tre brandstationer, når alarmen lyder. Dette stiller store krav til ledelse og samarbejde, særligt når der køres over kommunegrænser eller med flere operatører. De sammensatte enheder hører under én holdleder, og samtlige holdledere blev derfor efteruddannet som tekniske ledere efter overgangen til Beredskab Fyn. Ledelsen på skadesstedet er dermed styrket, da der i hovedparten af alle udrykninger også stadig afsendes en indsatsleder,” siger han.

Beredskab Fyn råder over fuldtids og deltidsstyrker i Odense og deltidsstyrker på Ærø. På Ærø dækkes en del af øen af Ærø redningskorps, og i de syv øvrige fynske kommuner leverer Falck brandslukningsydelsen.

Ny stabsenhed med fokus på viden

I forbindelse med sammenlægningen på Fyn blev det besluttet, at den nye fælleskommunale beredskabsenhed skulle have fokus på evidens, udvikling og viden som overbygning på de mange års erfaring og tradition. For at imødekomme dette blev der oprettet en ny stabsenhed under beredskabsdirektøren.

Stabsenheden er en lille enhed, der beskæftiger sig med systematisk erfaringsopsamling, analyser og tværgående projekter. Gennem dataindsamling og bearbejdning evalueres der til stadighed på den risikobaserede dimensionering, indsatser, materiel og uddannelse af mandskab. Enheden beskæftiger sig desuden med kommissionsarbejde, ledelsesbetjening og tværgående strategiske projekter.

Det første store analysearbejde bestod i udarbejdelsen af en ny risikobaseret dimensionering fælles for de ni fynske ejerkommuner. Nu står stabsenheden over for den første årlige evaluering af den risikobaserede dimensionering i Beredskab Fyn, som ventes med spænding af både ledelse og medarbejdere.

”Det bliver spændende at dokumentere effekterne af de nye tiltag og se udviklingsmulighederne som følge af den nye måde at tænke beredskab på. Beredskab Fyn vil med styrkelsen på det analytiske område udvikle beredskabet mod den politiske vision om et ensartet serviceniveau med respekt for lokale forskelle,” siger Rene Cording Jensen.

Klar til nye indsatser

På trods af beredskabets korte levetid har det allerede været afprøvet under flere store indsatser som brande, redninger og drukneulykker. Samtidig har robustheden været afprøvet ved flere lejligheder, blandt andet under de seneste storme og stormflod, der ramte Fyn i slutningen af 2016 og begyndelsen af 2017.

”Erfaringerne fra indsatserne viser, at beredskabet fungerer godt, og der er den efterspurgte synergi i den fælles ressourceanvendelse. Samtidig viser erfaringerne fra klimaindsatserne, at der er behov for en styrkelse af indsatsmulighederne i de situationer,” siger Rene Cording Jensen.

Den operative indsats i Beredskab Fyn er ledelsesmæssigt forankret gennem tre operative ledere, mens det operative niveau overordnet håndteres af en chefvagt og otte indsatsledere. Ved store indsatser eller planlagte indsatser, for eksempel klimahændelser, er det en mulighed at nedsætte egen stab parallelt med den lokale beredskab stab (LBS).

”På den måde er det muligt at foretage en samlet prioritering og udnytte ressourcerne optimalt. Dette bliver der uden tvivl behov for i forhold til den øgede kompleksitet i indsatserne og det øgede pres på samfundet, vi ser i disse år,” siger han.

Relaterede nyheder

Den 18. juni skal en delegation fra Danske Beredskabers bestyrelse have foretræde for Folketingets forsvarsudvalg for sammen med udvalgets medlemmer at afklare, hvad konsekvenserne vil blive af afskaffe den danske deltidsmodel. Debatten omkring afgangstider – og omkring deltidsmodellen – er opstået efter løsgængeren Mike Fonseca i Folketingssalen har hentet opbakning til, at der politisk arbejdes […]

Den 12. og 13. juni afholder Danske Beredskaber netværksmøde omkring operative forhold. På førstedagen fortalte delegerede fra Hovedstadens Beredskab omkring kompleksiteten i nutidens byggerier og de udfordringer som Beredskabet møder i forbindelse med indsatser i bygninger, der ofte har helt sin egen risikoprofil. Oplægget følges torsdag op af et oplæg omkring fremtidens byggematerialer fra DTU. […]

Danske Beredskaber sætter på Folkemødet 2024 i et planspil sammen med DMI fokus på fremtidens vejr, og de udfordringer et vildere vejr medfører for beredskabets arbejde. Rasmus Dalberg fra Forsvarsakademiet kontrollerer spillet og deltagerne alt imens vejret udvikler sig på planspilstavlen. Klimahændelser kan til tider kræve, at der bliver indsat måske 100 mand, og det […]

Få nyhedsbrev i indbakken