Søg
Close this search box.

Store Hyledag: Sirenerne er et effektivt værktøj for beredskabet

2. maj 2017

Hver nat testes sirenevarslingssystemet uden lyd. Men én gang om året skal systemet også testes med lyd. Siden 1994 er det sket på den første onsdag i maj, der også kaldes for Store Hyledag.

For beboerne i Hedensted er det dog ikke mere end en måned, siden sirenerne hylede sidst. Det skete den 3. april, da en glasfiberfabrik stod i flammer og sendte tyk, sort røg ud over byen.

Indsatsleder hos Sydøstjyllands Brandvæsen, Søren Sonne Hornbech, var på vagt, da meldingen om brand i industribygning kom. Allerede på vejen til skadesstedet kunne han konstatere, at ilden havde fat i taget.

”Branden kunne ses på flere kilometers afstand på grund af den kraftige røgudvikling. Da jeg ankom til stedet, blev jeg ret hurtigt enig med indsatslederen fra politiet om, at vi skulle varsle beboerne i området,” siger han.

Varsel om sundhedsskadelig røg

Med lyden af sirenerne signalerer myndighederne, at borgerne skal gå indenfor, lukke døre og vinduer og slukke ventilationsanlægget. Herefter bør man afvente yderligere information hos DR og TV 2.

På landsplan er der opsat 1.078 sirener i byområder med flere end 1.000 indbyggere, og sirenerne kan høres af cirka 80 procent af befolkningen. I områder uden for sirenernes rækkevidde kan politiet varsle med mobile sirener.

Sirenerne bruges typisk i tilfælde af voldsom røgudvikling fra en brand eller udslip af farlige stoffer. Under branden i Hedensted var det netop den kraftige røgudvikling kombineret med faren for giftige stoffer i røgen, der var udslagsgivende for indsatsledernes beslutning om at varsle med sirener og udsende en beredskabsmeddelelse.

”I situationen vidste vi ikke, hvilke sundhedsskadelige stoffer der var i røgen, og derfor ville vi gerne være på den sikre side. Samtidig ved vi fra andre indsatser, at det kan være rigtig rart for beboere i området at vide, at der bliver taget hånd om situationen, især når der er så kraftig røg, og her er både sirenevarslingen og beredskabsmeddelelsen et godt værktøj for os,” siger Søren Sonne Hornbech.

Politiet igangsatte sirenevarslingen og udsending af beredskabsmeddelelse, mens brandvæsnet tog sig af slukningsarbejdet. Ingen personer kom noget til under branden.

Sådan forløber test af sirenerne

Samtlige sirener over hele landet testes med lyd onsdag den 3. maj 2017 klokken 12.00.

Under testen vil der lyde tre signaler:

  • Varslingssignalet lyder: Varslingssignalet består af en tone, som stiger hurtigt og falder langsomt. Tonen lyder fire gange, og signalet varer i alt 45 sekunder
  • Varslingssignalet gentages: Efter cirka tre minutter gentages varslingssignalet
  • Afvarslingssignal: Efter yderligere tre minutter afgives et afvarslingssignal, som betyder, at faren er drevet over. Afvarslingssignalet består af én lang, ensartet tone, som varer 45 sekunder

 

Afvarslingen vil ske klokken 12.08.

Ligeledes afprøves sms-varslingssystemet, der varsler døve, hørehæmmede og døvblevne.

Det er vigtigt, at man ikke ringer 1-1-2 under sirenevarslingen, da det kan blokere for livsvigtige opkald. Man bør kun ringe 1-1-2, når man har akut brug for brandvæsen, ambulance eller politi.

Relaterede nyheder

Den 18. juni skal en delegation fra Danske Beredskabers bestyrelse have foretræde for Folketingets forsvarsudvalg for sammen med udvalgets medlemmer at afklare, hvad konsekvenserne vil blive af afskaffe den danske deltidsmodel. Debatten omkring afgangstider – og omkring deltidsmodellen – er opstået efter løsgængeren Mike Fonseca i Folketingssalen har hentet opbakning til, at der politisk arbejdes […]

Den 12. og 13. juni afholder Danske Beredskaber netværksmøde omkring operative forhold. På førstedagen fortalte delegerede fra Hovedstadens Beredskab omkring kompleksiteten i nutidens byggerier og de udfordringer som Beredskabet møder i forbindelse med indsatser i bygninger, der ofte har helt sin egen risikoprofil. Oplægget følges torsdag op af et oplæg omkring fremtidens byggematerialer fra DTU. […]

Danske Beredskaber sætter på Folkemødet 2024 i et planspil sammen med DMI fokus på fremtidens vejr, og de udfordringer et vildere vejr medfører for beredskabets arbejde. Rasmus Dalberg fra Forsvarsakademiet kontrollerer spillet og deltagerne alt imens vejret udvikler sig på planspilstavlen. Klimahændelser kan til tider kræve, at der bliver indsat måske 100 mand, og det […]

Få nyhedsbrev i indbakken