Søg
Close this search box.

Undgå at høsten går op i røg

5. juli 2022

Hvert år tilkaldes brandvæsenet til at slukke over 300 markbrande. Du kan reducere risikoen for markbrande ved at træffe forholdsregler før og under høstarbejdet – og være forberedt, hvis uheldet skulle være ude.

Høstperioden nærmer sig, og her er det ekstra vigtigt at være opmærksom på risikoen for markbrande. Hvert år tilkaldes brandvæsenet i gennemsnit over 300 gange til at slukke markbrand. I den rekordtørre sommer i 2018 skete det over 900 gange.

Du kan gøre dit for at undgå, at høsten går op i røg, ved at følge nogle simple forholdsregler:

Før høstarbejdet:
Sørg for at maskinen er vedligeholdt – smør maskindele, efterse remme, kontrollér køler og kølerslange, efterse det elektriske system, tjek bremser og lejer, udskift tærede og slidte dele og fjern rustskaller fra udstødningsrør

Sørg for at slukningsudstyr er på plads og virker. Det kan være en god idé også at medbringe branddaskere/bladriver eller lignende

Sørg gerne for noget ekstra udstyr ved marken, som evt. kan lave et brandbælte eller slukke en brand

Tjek Brandfare.dk for risikoen for, at brand kan opstå og spredes

Under høstarbejdet:
Rengør jævnligt maskinen og rens særligt køleren og udstødningssystemet for støv og avner

Skærp din opmærksomhed, jo tørrere, varmere og mere blæsende det er

Giv dig selv og udstyret nogle pauser. Lad ikke den varme maskine stå stille på områder med høj, tør bevoksning eller tæt på andet let antændeligt materiale

Husk mobiltelefonen til eventuel alarmering

Undlad tobaksrygning under høstarbejdet

Hvis uheldet alligevel er ude:
Bring altid dig selv og andre personer i sikkerhed – hvis muligt, så drej køretøjet mod vinden, så du undgår røg og flammer ved udstigning

Ring omgående til brandvæsenet på 1-1-2

Hvis det er muligt, så prøv at begrænse eller standse branden uden at udsætte dig selv eller andre for fare:
a. Brug pulverslukker og håndslukkere til brand på maskiner
b. Brug vand til at slukke ild i afgrøder, halm, støv, avner m.v.
c. Lav evt. et brandbælte i afgrøderne umiddelbart uden for brandens rækkevidde, hvis du har forberedt udstyr til dette
d. Tag højde for vinden – ild spreder sig i vindretningen
e. Modtag brandvæsenet – en ”vejlods” vil kunne guide brandvæsenet den hurtigste vej

Vær i øvrigt opmærksom på, at det ikke kun er mejetærskeren, der kan være ”synderen”, men også halmpresseren.

Følg risikoen for brand på Brandfare.dk
På Brandfare.dk finder du et brandfareindeks. Det kan du bruge til at vurdere risikoen for, at der opstår markbrande. Risikoen for brand stiger, når det er tørt, varmt og blæsende.

– Tjek brandfareindekset, inden du høster. Hvis vi er oppe i de orange og røde nuancer, skal du overveje at vente med høstarbejdet – eller i hvert fald være ekstra opmærksom på at undgå, at der opstår brand, siger Mads Dalgaard, forebyggelsesekspert i Beredskabsstyrelsen.

Brande på marker og i maskiner er dyre, tidskrævende og farlige for mennesker og dyr.

– En hyppig årsag til markbrande er gnister fra maskinerne, som antænder markerne, eller at maskinerne bliver for varme og derfor antænder støv eller andet tørt materiale. Så sørg for at rengøre og tjekke maskineriet jævnligt, siger Kenneth Poulsen, der er byggechef i SEGES.

Det nytter noget at træffe sine forholdsregler, også hvis der skulle opstå en brand.

– Det kan virkelig gøre en stor forskel, hvis man er godt forberedt. Vand fra marksprøjten eller et brandbælte lavet med stubharven kan redde afgrøder og maskiner. Men lad være at tage chancer, hvis ilden har fået fat – sørg for at komme væk, og ring efter brandvæsenet på 1-1-2, siger Kenny Christensen, der er forebyggelsesekspert hos Danske Beredskaber og indsatsleder ved bl.a. markbrande.

For yderligere kommentarer
Kenny Christensen, forebyggelsesekspert, Danske Beredskaber, tlf.: 61 38 44 60
Mads Dalgaard, forebyggelsesekspert, Beredskabsstyrelsen, tlf.: 20 89 84 71
SEGES pressetelefon: 33 39 45 20

 

 

Relaterede nyheder

Den 18. juni skal en delegation fra Danske Beredskabers bestyrelse have foretræde for Folketingets forsvarsudvalg for sammen med udvalgets medlemmer at afklare, hvad konsekvenserne vil blive af afskaffe den danske deltidsmodel. Debatten omkring afgangstider – og omkring deltidsmodellen – er opstået efter løsgængeren Mike Fonseca i Folketingssalen har hentet opbakning til, at der politisk arbejdes […]

Den 12. og 13. juni afholder Danske Beredskaber netværksmøde omkring operative forhold. På førstedagen fortalte delegerede fra Hovedstadens Beredskab omkring kompleksiteten i nutidens byggerier og de udfordringer som Beredskabet møder i forbindelse med indsatser i bygninger, der ofte har helt sin egen risikoprofil. Oplægget følges torsdag op af et oplæg omkring fremtidens byggematerialer fra DTU. […]

Danske Beredskaber sætter på Folkemødet 2024 i et planspil sammen med DMI fokus på fremtidens vejr, og de udfordringer et vildere vejr medfører for beredskabets arbejde. Rasmus Dalberg fra Forsvarsakademiet kontrollerer spillet og deltagerne alt imens vejret udvikler sig på planspilstavlen. Klimahændelser kan til tider kræve, at der bliver indsat måske 100 mand, og det […]

Få nyhedsbrev i indbakken