• Uovervejede ændringer truer brandsikkerheden

  17. august 2016
  Politikerne overser en vigtig faktor i Danmarks brandsikkerhed. Det mener Danske Beredskaber og SikkerhedsBranchen, der påpeger, at ingen har undersøgt, hvordan sparekrav, lempede regler og privatisering påvirker hinanden, og hvad konsekvenserne af mange samtidige lempelser bliver.

  Den danske brandsikkerhed er under pres. De kommunale beredskaber og det statslige beredskab skal spare et trecifret millionbeløb, og fra politisk side har man besluttet dels at lempe på brandkravene til blandt andet lagerbygninger, dels at liberalisere brandsynene og ændre byggesagsbehandlingen med henblik på udlicitering til private virksomheder.

  På trods af de mange nedjusteringer er der dog ingen, der har valgt at undersøge, hvordan de forskellige indgreb påvirker hinanden, og hvad konsekvenserne af de mange samtidige lempelser bliver. Og det er et stort problem, mener sekretariatschef i Danske Beredskaber, Bjarne Nigaard.

  ”Det er lidt som at skyde med spredehagl på en ti meter-bane. Vi ved ikke helt, hvad og hvor vi rammer, men noget rammer vi. Det er de færreste ansvarlige ledere og beslutningstagere, der træffer beslutninger på et grundlag, hvor man ikke har undersøgt konsekvenserne og dermed ikke ved, hvad mange samtidige ændringer/lempelser kommer til at betyde. I det her tilfælde sker det så endda med noget så vitalt som brandsikkerheden og danskernes tryghed.”

  Politikere må sætte kursen

  Der er overordnet mulighed for at vælge to veje: at have en høj grad af brandsikring og et effektivt brandvæsen og derfor har lave omkostninger til skader, eller at have en lav grad af brandsikring og et mindre effektivt brandvæsen og dermed høje omkostninger til skader.

  Vi kan med andre ord betale for forebyggelse eller for skader. Danske Beredskaber og SikkerhedsBranchen opfordrer politikerne til at tage en beslutning om, hvordan vægtningen af forebyggelse og skadesomkostninger skal være, og dermed hvilken vej Danmark skal gå.

  ”Vi er desværre ret sikre på, at hvis de usammenhængende ændringer i brandsikkerheden fortsætter, risikerer vi at få flere brande, hvor beredskabet må lade bygningerne brænde ned til grunden. En beslutning, der er til stor skade for både lokalsamfundet og for det danske luft-, vand- og jordmiljø,” siger Bjarne Nigaard og fortsætter:

  ”Politikerne bør træffe valgene, men jeg håber, de vil gøre det på et oplyst grundlag og tage konsekvensen af det valg, de træffer.”

  Målsætninger er vejen frem

  I et nyligt afsendt brev til politikerne i Forsvarsudvalget, Transport- og Bygningsudvalget og Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget fremsætter Danske Beredskaber og SikkerhedsBranchen en række forslag til at styrke forebyggelsesindsatsen i Danmark.

  Et af forslagene er at sætte en række overordnede mål for det danske brandsikkerhedsniveau. Det er man blandt andet lykkes med i Norge, hvor politikerne har formuleret fem konkrete mål, der skal sikre liv, uerstattelige kulturhistoriske værdier, kritiske samfundsfunktioner og materielle værdier mod konsekvenserne af brand.

  ”Vi synes, det er vigtigt, at man tør formulere nogle overordnede og ambitiøse målsætninger, som man fx har gjort med trafiksikkerhed herhjemme. Samtidig er der masser af inspiration at få ved at kigge til vores nabolande, der er dygtige til at lave strategier og målsætninger på dette område,” siger Bjarne Nigaard.

  Anbefaler undersøgelse

  Et andet forslag er at lave en tilbundsgående undersøgelse af forholdet mellem de forskellige parametre i dansk brandsikring.

  Undersøgelsen skal blandt andet besvare, hvilken betydning det har for beredskabets indsatsmuligheder, når brandsikringskravene til byggeriet lempes, og hvordan ændringer af byggesagsbehandlingen og brandsynene forventes at påvirke den samlede danske brandsikkerhed.

  ”Sådan en undersøgelse er efter min mening det helt basale beslutningsgrundlag, der vil give politikerne et godt, oplyst grundlag at træffe de videre beslutninger ud fra. Det handler på ingen måde om, at vi er imod at ændre og justere – men vi vil gerne gøre det på en måde, hvor vi kender konsekvenserne af flere samtidige ændringer,” siger Bjarne Nigaard.

  Læs hele Danske Beredskaber og SikkerhedsBranchens oplæg og forslag her.