Søg
Close this search box.

Varsling af brandsyn og adfærdsdesign

8. marts 2024

Hos Beredskab Fyn er man hvert år ude på mere end 2100 brandsyn, men det er ikke altid, at modtageren af brandsynet er klar, når beredskabet dukker anmeldt op. Beredskab Fyn har derfor i et projekt indført adfærdsdesign som den bærende præmis. Det fortalte Kenny Dramshøj Christensen, Leder af den forebyggende afdeling hos Beredskab Fyn, da Danske Beredskaber den 7. og 8. marts for tiende gang afholdt Forebyggelseskonference.

-Vi havde rigtig mange no-shows på vores brandsyn, folk var ikke mødt op eller var ikke klar, når vi kom. Der var manglende kendskab til brandsynet og formålet med det, og det gjorde, at vi var inde og kigge på, hvordan vi kan kommunikere og time vores kommunikation bedre til målgruppen, fortalte Kenny Dramshøj Christensen efter at have forklaret omkring tiltaget fra Beredskab Fyn.

Ved brug af adfærdsdesign, og mere specifikt AFL-modellen, har Beredskab Fyn målrettet kommunikationen via e-mail, og samtidig har man sat udsendelsen af mails i system, så modtageren af et brandsyn tre uger før synet modtager en mail – og så følges der op med endnu en mail dagen før brandsynet finder sted.

Målet er at få folk til at være til stede, når der var varslet et brandsyn, men formålet er også at gøre modtagerne af brandsynet mere parate og at skabe en god kultur omkring brandsynet. Og alene det, at udsende en mail tre uger før brandsynet har betydet, at man hos Beredskab Fyn eksempelvis via autosvar og fra modtageren af mailen får at vide, om kontakten faktisk skal stiles til en anden – f.eks. hvis den sædvanlige brandsynsansvarlige på brandsynsstedet ikke længere er i stillingen. Og den rettidige omhu har vist sig at være effektfuld.

Personligt sprog
Ud over at sætte udsendelsen af mails i system, så har Kenny og hans team også ændret den måde, de kommunikerer på, og det betyder at man til dels har skiftet meget tung lovtekst ud med en mere personlig besked, samtidig med at bevarer de væsentligste oplysninger, som skal kommunikeres forud for synet. Som service til de ansvarlige på brandsynsstedet har Beredskab Fyn blandt andet lavet en tjekliste til modtageren af brandsynet, hvor der er anført de fem hyppigste problemer, det kommunale beredskab møder i forbindelse med brandsyn.

Adfærdsdesignet har ifølge Kenny Dramshøj Christensen haft en god effekt i forhold til at nedsætte antallet af no-shows ved brandsyn, men han mener også Beredskab Fyns tilgang til kunderne er med til at skabe en god kultur omhandlende brandsikkerhed på den lokalitet, hvor brandsynet finder sted.

-Vi oplever, at de er klar, vi oplever, at de er til stede – og vi oplever en rigtig god dialog som afstedkommes af en relation, der starter forud for brandsynet ved at vi har kontakt til dem direkte og personligt til den pågældende driftsansvarlige, vi har i vores system, siger Kenny Dramshøj Christensen.

 

Fakta:

AFL modellen (Adfærd Friktion Løsning) er et redskab til at sætte adfærdsmål og udtænke løsninger, hvor man tager højde for målgruppen og dennes friktioner/barrierer i forhold til at have en bestemt adfærd.

Relaterede nyheder

Den 18. juni skal en delegation fra Danske Beredskabers bestyrelse have foretræde for Folketingets forsvarsudvalg for sammen med udvalgets medlemmer at afklare, hvad konsekvenserne vil blive af afskaffe den danske deltidsmodel. Debatten omkring afgangstider – og omkring deltidsmodellen – er opstået efter løsgængeren Mike Fonseca i Folketingssalen har hentet opbakning til, at der politisk arbejdes […]

Den 12. og 13. juni afholder Danske Beredskaber netværksmøde omkring operative forhold. På førstedagen fortalte delegerede fra Hovedstadens Beredskab omkring kompleksiteten i nutidens byggerier og de udfordringer som Beredskabet møder i forbindelse med indsatser i bygninger, der ofte har helt sin egen risikoprofil. Oplægget følges torsdag op af et oplæg omkring fremtidens byggematerialer fra DTU. […]

Danske Beredskaber sætter på Folkemødet 2024 i et planspil sammen med DMI fokus på fremtidens vejr, og de udfordringer et vildere vejr medfører for beredskabets arbejde. Rasmus Dalberg fra Forsvarsakademiet kontrollerer spillet og deltagerne alt imens vejret udvikler sig på planspilstavlen. Klimahændelser kan til tider kræve, at der bliver indsat måske 100 mand, og det […]

Få nyhedsbrev i indbakken