Søg
Close this search box.

Vedligeholdelsesuddannelse for indsatsledere er kommet godt fra start i Midt- og Sydsjællands Brand & Redning

12. september 2019

Det er langt fra hverdagskost for landets indsatsledere at skulle varetage større og længerevarende hændelser. Alligevel er det uhyre vigtigt, at indsatslederne kan bevare overblikket og har styr på værktøjskassen den dag, der opstår en stor brand, en flyulykke eller et kemikalieuheld.

Tidligere har indsatsledernes vedligeholdelsesuddannelse været sidestillet med den efter- og vedligeholdelsesuddannelse, som alle brandmænd skal igennem med 12 årlige øvelser. Men fra i år skal indsatsledere i de kommunale beredskaber gennemgå en særskilt vedligeholdelsesuddannelse, som er skræddersyet til dem og de kompetencer, indsatslederne hele tiden skal have i frisk erindring.

Hos Midt- og Sydsjællands Brand & Redning har man været i gang med at implementere den nye vedligeholdelsesuddannelse for indsatsledere siden nytår. Og de første tilbagemeldinger fra kursisterne er, at vedligeholdelsesuddannelsen er et rigtig godt tiltag, fortæller Elias Samsø Larsen, der er beredskabsinspektør og en af uddannelsesplanlæggerne hos Midt- og Sydsjællands Brand & Redning.

”Formålet med uddannelsen er at vedligeholde og videreudvikle indsatsledernes beredskabsmæssige og ledelsesmæssige kompetencer. Vores indsatsledere er utrolig positive over den nye vedligeholdelsesuddannelse og giver udtryk for, at det gør en stor forskel i deres arbejde, at de løbende får genopfrisket deres kompetencer. De føler, at de får noget nyt med hjem, også selv om vi jo egentlig blot repeterer allerede kendt stof.”

Lokalt tilrettelagt uddannelse

Vedligeholdelsesuddannelsens forløb strækker sig over tre år. I løbet af de tre år skal indsatslederne gennemføre tre dages uddannelse hos Beredskabsstyrelsen i Tinglev og 12 timers uddannelse årligt i egen beredskabsenhed.

Hos Midt- og Sydsjællands Brand & Redning er de 12 timers uddannelse årligt i egen beredskabsenhed fordelt på én undervisningsgang á tre timer i hvert kvartal. Undervisningen veksler mellem teoriundervisning og planspil, og undervejs bliver beredskabets holdledere samt andre sektorer inddraget i undervisningen for at træne det tværgående samarbejde.

”Senere i år har vi blandt andet planlagt en planspiløvelse sammen med det præhospitale beredskab, hvor vi skal træne opbygning af skadested, fordeling af ressourcer og blive klogere på, hvilke forventninger de præhospitale ledere har til os. Næste år har vi en øvelse med kemisk beredskab og året efter en øvelse med politiet, så vi kommer hele vejen rundt,” siger Elias Samsø Larsen.

I september måned afholder beredskabet den tredje undervisningsgang i år. Undervisningen foregår i beredskabets inddelte distrikter og omfatter både indsatsledere og holdledere. Temaet for undervisningen er samspilstræning, og meningen er, at indsatsledere og holdledere fra hvert distrikt skal træne deres samarbejde under skadestedsopbygningen og i de forskellige indsatsfaser.

Temaerne for hver undervisningsaften spænder vidt og er tilrettelagt efter lokale forhold og lokale objekter. På den måde bliver indsatslederne klædt bedst muligt på til at løse de hændelser, der med størst sandsynlighed kan opstå i beredskabets dækningsområde, fortæller Elias Samsø Larsen.

”I vores område vil vi formentlig aldrig komme til at opleve en større passagerflyulykke, og derfor giver det ikke mening, at vi øver os i at håndtere mange tilskadekomne i en flyulykke. Til gengæld har vi mange små flyvepladser, hvor der kan ske ulykker med mindre fly. Derfor skal vi selvfølgelig træne vores indsatsledere i at kunne håndtere en flyulykke, men scenariet vil blive tilpasset de lokale forhold.”

Fokus på nye værktøjer

Selv om indsatslederne som udgangspunkt undervises i kendt stof under vedligeholdelsesuddannelsen, er der også behov for, at de følger med tiden og bliver dus med nye teknologier og værktøjer, der kan hjælpe dem til at få bedre overblik under en hændelse.

Lige nu arbejder mange beredskaber med værktøjer som taktisk møde, taktisk skema og taktisk tavle under indsatser som en del af den tekniske ledelse på skadestedet. Værktøjerne bruges af indsatslederen til at sætte mål og delmål for den enkelte indsats. For selv om det overordnede mål under en brand altid er at redde eventuelle skadelidte ud og få slukket flammerne, kan der med fordel laves sekundære mål som eksempelvis at forhindre vandskade i den resterende del af en bygning – til gavn for både beboere og samfundet som helhed.

De nye værktøjer skal også implementeres hos Midt- og Sydsjællands Brand & Redning, der blandt andet træner brugen af dem under vedligeholdelsesuddannelsen.

”Vi har fokus på teknisk ledelse og tager udgangspunkt i de nye termer, når vi har øvelser. Det betyder, at vi for eksempel har øvelser, hvor vi bruger mindre tid på at evaluere selve indsatsen og mere tid på at tale om, hvordan det taktiske møde mellem holdlederen og indsatslederen forløb,” siger Elias Samsø Larsen.

Når indsatslederne har gennemført vedligeholdelsesuddannelsen for 2019 til 2021, begynder et nyt forløb på tre år, hvor de igen skal have tre dages uddannelse hos Beredskabsstyrelsen i Tinglev og 12 timers uddannelse årligt i egen beredskabsenhed.

”Implementeringen af vedligeholdelsesuddannelsen har betydet, at vi har fået skabt en ensartning i niveauet hos vores indsatsledere. Det har styrket vores organisation og givet os et fælles udgangspunkt at arbejde ud fra,” siger Elias Samsø Larsen.

Relaterede nyheder

Hos TrekantBrand rykker man både ud til komplicerede brande og er via sin fremskudte rolle i akutberedskabet ofte dem, der når først frem, når der ringes efter en ambulance. Fælles for de mange opgaver, der løses af TrekantBrands 15 brandstationer, er, at de skaber tryghed tæt på borgerne. Bilnøglen er blevet væk, og dit lille […]

Roskilde Brandvæsens nye Water Management Center skal hjælpe til at klimasikre byerne, indtil permanente værn mod hyppigere og større klimahændelser er på plads. Som led i et offentligt-privat samarbejde blev Water Management Center hos Roskilde Brandvæsen den 18. juni åbnet af Lars Robétjé, Beredskabsdirektør i Roskilde Brandvæsen. Med til åbningen var blandt mange andre også […]

Sankthans er en travl aften for brandvæsenet med mere end dobbelt så mange udrykninger som en normal aften. Følg de gode råd fra Danske Beredskaber og Beredskabsstyrelsen, hvis du vil undgå, at brandfolkene afbryder Midsommervisen. Brandvæsenet rykker ud til mere end dobbelt så mange 1-1-2 udkald sankthansaften som på en normal aften og nat. Du […]

Få nyhedsbrev i indbakken