Søg
Close this search box.

Frederiksborg Brand & Redning præsenterer onlineværktøj til social inklusion

26. september 2019

De gode ideer til at lave social inklusion i beredskabet er mange, men det kan ofte være svært at føre dem ud i livet. For hvor begynder man, hvordan får man kontakt til målgruppen, og hvem vil det give mening at samarbejde med?

Det er blot nogle af de spørgsmål, som det nye gratis onlineværktøj Firefighters Plus kan give input til. Meningen er, at onlineværktøjet kan inspirere beredskaberne til det næste sociale projekt med en udsat målgruppe.

Onsdag blev værktøjet for første gang præsenteret på dansk grund. Det foregik i garagen på brandstationen i Frederikssund, hvor Muneeza Rosendahl og Rasmus Lillemose, der begge er ansat hos Frederiksborg Brand & Redning, kunne byde velkommen til et fire timer langt seminar om social inklusion.

Bag Firefighters Plus står Frederiksborg Brand & Redning, der har været projektkoordinator, samt beredskaber fra Polen, Holland, England og Spanien og interesseorganisationer fra Rumænien og Polen.

”Det var helt oplagt for os at engagere os i dette projekt, fordi beredskabet egner sig rigtig godt til at arbejde med social inklusion. I beredskabet er der klare rammer, normer og regler, og det giver tryghed og overskuelighed,” sagde Muneeza Rosendahl, der arbejder i den operative afdeling i Frederiksborg Brand & Redning.

Læs også: Onlineværktøj skal gøre socialt arbejde lettere for beredskaber

Vi skal se muligheder i andre

”Hvis der går en alarm, er det vigtigt, at I bliver siddende på jeres pladser. Også selv om I virkelig skal på toilettet,” indledte Rasmus Lillemose med et stort smil, mens han forklarede, hvor brandmændene ville komme løbende fra i tilfælde af alarm.

For en stund var brandbilerne kørt ud af garagen og erstattet med borde og stole til de fremmødte deltagere, der var en god blanding af brandmænd, ansatte fra beredskabernes forebyggende afdelinger, HR-medarbejdere, SSP-konsulenter og uddannelsesvejledere.

Fælles for dem alle var, at de på den ene eller anden måde arbejder med social inklusion i beredskabet. Og netop social inklusion er blevet en væsentlig del af beredskabernes forebyggelsesarbejde de senere år.

”Social inklusion handler ikke om medlidenhed. Det handler om at se muligheder i andre mennesker og i de forskelligheder, vi rummer. Vi skal være bevidste om, at når vi som beredskaber giver til andre, får vi mindst lige så meget tilbage igen. Den indsats, vi laver, løfter os i flok,” sagde Muneeza Rosendahl under seminaret.

Dagens seminar blev indledt med en præsentation af to cases fra Frederiksborg Brand & Redning, hvor beredskabet har arbejdet med social inklusion. Herefter blev deltagerne kastet ud i øvelsen ’privilegiebingo’, der gav anledning til refleksion over egne og andres privilegier i tilværelsen.

”Vi kommer med forskellige baggrunde og har forskellige ting med os. Det er vigtigt, vi er bevidste om det og om de fordomme, vi har om mennesker, der ikke er som os selv,” sagde Rasmus Lillemose efter øvelsen.

Onlineværktøj skal hjælpe beredskaber på vej

Firefighters Plus er finansieret af Erasmus+, der er et europæisk uddannelsesprogram. Sammen med de øvrige europæiske partnere har Frederiksborg Brand & Redning arbejdet med onlineværktøjet i to år. Undervejs har partnerne mødtes fire gange for at udveksle tanker og ideer til den videre proces.

Indholdet af Firefighter Plus er lavet til beredskabet og testet på brandfolk. Men tanken er, at værktøjet også kan bruges i andre sammenhænge, hvor man ønsker at arbejde med social inklusion.

Firefighters Plus rummer en værktøjskasse med redskaber til at lave alt fra målgruppeanalyser til kommunikationsplaner. Selve onlinekurset om social inklusion består af en introduktion samt tre moduler, hvor det er tanken, at kursisterne sorterer i materialet og finder det, der er mest relevant for dem.

Under seminaret på brandstationen i Frederikssund fik deltagerne en kort introduktion til onlineværktøjet.

”Værktøjet giver jer ’practice’ – en måde at gøre tingene på. Men det er jer, der skal forme indholdet og gøre det til jeres eget. I skal tage udgangspunkt i de lokale forhold, der gør sig gældende hos jer, så den sociale inklusionsaktivitet afspejler den virkelighed, I er en del af,” sagde Muneeza Rosendahl under gennemgangen af onlineværktøjet.

Læs også: Arbejdet med grænseoverskridende erfaringsbank skrider frem

Netværk og kompetencebørs

Som afslutning på seminaret om social inklusion blev deltagerne introduceret til øvelsen ’kompetencebørs’. Øvelsen skulle afdække, hvilke kompetencer der var til stede blandt deltagerne.

I grupper skulle deltagerne tale om, hvilke kompetencer de hver især havde – både personligt og fagligt. Herefter blev kompetencerne skrevet ned på små post its.

”Det er en meget god øvelse til at få øje på, at vi hver især besidder nogle kompetencer, der kan være nyttige i arbejdet med social inklusion i beredskabet. I dag har vi mødt nye mennesker, der måske kan være vores næste samarbejdspartner, eller som kan hjælpe os med at få kontakt til en bestemt målgruppe,” sagde Rasmus Lillemose.

Tanken med de små post its er, at de bliver renskrevet og rundsendt til deltagerne sammen med en liste med kontaktoplysninger.

Find onlineværktøjet Firefighters Plus her.

Relaterede nyheder

Den 18. juni skal en delegation fra Danske Beredskabers bestyrelse have foretræde for Folketingets forsvarsudvalg for sammen med udvalgets medlemmer at afklare, hvad konsekvenserne vil blive af afskaffe den danske deltidsmodel. Debatten omkring afgangstider – og omkring deltidsmodellen – er opstået efter løsgængeren Mike Fonseca i Folketingssalen har hentet opbakning til, at der politisk arbejdes […]

Den 12. og 13. juni afholder Danske Beredskaber netværksmøde omkring operative forhold. På førstedagen fortalte delegerede fra Hovedstadens Beredskab omkring kompleksiteten i nutidens byggerier og de udfordringer som Beredskabet møder i forbindelse med indsatser i bygninger, der ofte har helt sin egen risikoprofil. Oplægget følges torsdag op af et oplæg omkring fremtidens byggematerialer fra DTU. […]

Danske Beredskaber sætter på Folkemødet 2024 i et planspil sammen med DMI fokus på fremtidens vejr, og de udfordringer et vildere vejr medfører for beredskabets arbejde. Rasmus Dalberg fra Forsvarsakademiet kontrollerer spillet og deltagerne alt imens vejret udvikler sig på planspilstavlen. Klimahændelser kan til tider kræve, at der bliver indsat måske 100 mand, og det […]

Få nyhedsbrev i indbakken