• Nyt koncept for indsatsledelse er blevet en succes i Lolland-Falster Brandvæsen

  15. august 2019
  I vinteren 2017 gik Lolland-Falster Brandvæsen i gang med at forme et nyt, operativt ledelseskoncept. Konceptet tog tid at implementere i beredskabet, men har vist sig at være så stor en succes, at det nu er et fast redskab i indsatsledernes værktøjskasse.

  Bedre strukturering af opgaverne på skadestedet og klarere kommunikation mellem brandmænd, holdleder og indsatsleder. Det er nogle af de positive effekter, som det nye ledelseskoncept har haft i Lolland-Falster Brandvæsen.

  Konceptet har været i brug i Lolland-Falster Brandvæsen siden januar 2018. Men allerede et par måneder forinden begyndte en projektgruppe at forme konceptet, så det passede til forholdene i beredskabet. Herefter blev konceptet godkendt af ledelsen i Lolland-Falster Brandvæsen, og i sommeren 2018 kunne den endelige uddannelse af indsatslederne begynde.

  ”Der var stor opbakning fra den øverste ledelse, hvilket er yderst vigtigt, når man skal introducere et koncept som dette, der vil udfordre måden, vi opfatter både indsatsledelse, men også måden, man forholder sig til selve opgaveløsningen på. Det er en stor forandringsproces, som også kræver stor velvillighed og selvindsigt fra den enkelte indsatsleder,” siger brandinspektør i Lolland-Falster Brandvæsen, Martin Mikkelsen, som er en del af projektgruppen bag konceptet.

  Intensiv uddannelse af alle indsatsledere

  Tilbage i marts 2018 skrev Danske Beredskaber om Lolland-Falster Brandvæsens afprøvning af ledelseskonceptet. Læs artiklen her.

  Konceptet tager udgangspunkt i den svenske ”Taktikboken”, som er skrevet af Magnus Mattson og Linus Eriksson, og bruges allerede i beredskaber i hovedstadsområdet og i Sverige. Ideen bag konceptet er at give indsatslederne et konkret værktøj til at definere et eller flere mål for den pågældende indsats. For selv om det overordnede mål under en brand altid er at redde eventuelle skadelidte ud og få slukket flammerne, kan der med fordel laves sekundære mål som eksempelvis at forhindre vandskade i den resterende del af en bygning – til gavn for både beboere og samfundet som helhed.

  For at blive fortrolig med ledelseskonceptet havde projektgruppen i Lolland-Falster Brandvæsen forberedt en uddannelsesplan for indsatslederne, der strakte sig over 20 timer fordelt på fire dage. På et intromøde blev der givet en kort introduktion til konceptet, og alle fik udleveret en taktisk tavle, et taktisk vurderingsskema og selve ”Taktikboken”.

  Det var vigtigt, at indsatslederne gik fra mødet med alle de fysiske værktøjer, så der ikke var hindringer for at afprøve konceptet i praksis, fortæller brandinspektør i Lolland-Falster Brandvæsen, Jakob Petersen, der også er en del af projektgruppen.

  ”Vi opfordrede til, at indsatslederne bare sprang ud i det i stedet for at vente, til alle møder var afholdt. Ligeledes gjorde vi det, at en fra projektgruppen kørte med på de opgaver, hvor konceptet ville kunne komme i anvendelse for at bistå den enkelte indsatsleder.”

  Men indsatslederne havde også en vis skepsis over for det nye koncept. Skal vi ikke situationsbedømme mere? Går det ikke meget godt? Hvorfor skal vi dog alt det? Det var blot nogle af alle de spørgsmål, indsatslederne havde til projektgruppen under intromødet.

  ”Det var første gang, vi i denne proces blev mødt af nervøsiteten for forandringer. Her var det vigtigt at have argumenterne i orden – eller endnu bedre at kunne fortælle om situationer, hvor konceptet havde gjort en forskel. En af de mest erfarne indsatsledere, som også er en del af chefgruppen, tog ordet og fortalte, at han havde overværet en indsats tidligere på året, hvor to af indsatslederne fra projektgruppen havde anvendt konceptet med stor succes. Han fortalte at han havde set konceptet i brug, og han var ikke i tvivl om, at det var vejen at gå,” siger Jakob Petersen.

  Sparring med konceptudviklere hjalp til at holde retning

  Med cirka to måneders mellemrum blev der afholdt to dage med undervisning, hvor der deltog tre til fire indsatsledere ad gangen. Her blev elementerne i konceptet gennemgået og øvet i forskellige cases. Mellem disse dage var Magnus Mattson og Kasper Ninn, som arbejder i Hovedstadens Beredskab og bruger konceptet til daglig, på besøg. De fortalte om baggrunden for bogen ”Taktikboken” og om deres syn på, hvordan man bruger mål med indsats, taktisk plan og taktisk tavle til at skabe gode resultater.

  ”I projektgruppen synes vi, det var vigtigt at få kompetente og erfarne folk ind udefra, og det blev også taget rigtig godt imod hos indsatslederne,” siger Martin Mikkelsen.

  Selve undervisningen af indsatsledergruppen var afsluttet ved udgangen af 2018. Tilbage lå opgaven med at informere alle holdlederne i Lolland-Falster Brandvæsen om konceptet. Det skete i foråret 2019 på flere møder. Her var der fokus på at lære dem om de nye begreber og deres roller i konceptet samt forventninger til deres deltagelse før, under og efter brandledermøderne.

  ”De holdledere, der allerede havde stiftet bekendtskab med konceptet på indsatser, var meget positive over for det. De synes alle, at det gav et godt overblik over indsatsen og specielt over deres specifikke opgaver. De følte også, at det gav dem bedre plads til at agere som holdleder, og det hjalp meget i forhold til at få resten af gruppen positive over for konceptet,” siger Martin Mikkelsen.

  Teknisk ledelse er vejen frem

  Indsatslederne i projektgruppen i Lolland-Falster Brandvæsen er enige om, at det har været en spændende og positiv proces at implementere ledelseskonceptet i beredskabet. For selv om implementeringen har strakt sig over lang tid, har det været nødvendigt for at få den rigtige forståelse af konceptet. Der skal være tid til, at mindsettet hos den enkelte indsatsleder kommer på plads, for uden det rigtige mindset er konceptet bare tavler og skemaer, der ikke skaber bedre resultater, slår Martin Mikkelsen fast.

  Også Lolland-Falster Brandvæsens beredskabsdirektør er meget positiv over implementeringen af det nye ledelseskoncept i beredskabet. Samtidig glæder han sig over, at den overordnede efteruddannelse af indsatsledere også begynder at inddrage de principper, som man allerede benytter med stor succes i Lolland-Falster Brandvæsen.

  ”Jeg bliver utrolig glad og stolt af projektet, når jeg læser det nye temahæfte fra Beredskabsstyrelsen om Teknisk Ledelse og kigger på den centrale efteruddannelse af indsatsledere i Tinglev. Jeg kan jo konstatere, at man centralt fra også begynder at kigge i den retning, og så er det jo dejligt, at vi allerede er på forkant her i Lolland-Falster Brandvæsen,” siger Peter Søe.