Søg
Close this search box.

Danske Beredskaber savner udspil fra nationale myndigheder

To timer eller syv døgn? Der er stor forskel på om beredskabet i en krise skal kunne tage hånd om en befolkning, der er forberedt på at skulle tage vare på sig selv, eller ikke er forberedt. Hvordan vil du og dine nærmeste klare jer, hvis strømmen forsvinder i en længere periode? Hvad gør du, […]

Sirenevarsling 1. maj klokken 12.00

Det er det statslige beredskab, Beredskabsstyrelsen, der vedligeholder og kontrollerer sirenevarslingssystemet i Danmark. Sirenerne bruges typisk i tilfælde af voldsom røgudvikling fra en brand eller ved udslip af farlige stoffer. I Danmark er der opsat i alt cirka 1.078 sirener i byområder med flere end 1.000 indbyggere, og sirenerne kan høres af cirka 80 procent […]

Beredskabet skal styrkes på alle fronter

Som det er aktuelt i 2024, så er det danske redningsberedskab ikke i stand til at varetage sin lovbestemte opgave, der følger af Beredskabsloven i tilfælde af krig eller krigslignende tilstande. Men også den accelererende grønne omstilling af samfundet og klimaforandringerne skal have øget politisk fokus, så beredskabet også fremover kan varetage borgernes sikkerhed ansvarligt. […]

Nu begynder sæsonen for naturbrande

Danske Beredskaber opfordrer til stor forsigtighed og omtanke, når man færdes i naturen på denne tid af året. Træer og buske er tørre og har let ved at brænde.

Rettidig omhu sikrer et sikkert nytår

For at sikre at borgerne i Danmark lovligt og sikkert kan købe fyrværkeri, så holder beredskaberne opsyn med de steder, der sælger fyrværkeri. Det betyder, at mellem jul og nytår er der travlt i de kommunale beredskaber, hvor der laves mange brandsyn. Derfor tog Danske Beredskaber med på et brandsyn på Roskilde Dyrskueplads.

Tema: Sådan er det at være indsatsleder

I fredagens tema med fokus på de forskellige jobfunktioner i beredskabet kan du læse om 30-årige Nils Eltzholtz og 53-årige Henning Sørensen, der begge er indsatsledere i det kommunale beredskab. Den ene arbejder fuldtid i beredskabet, mens den anden har et job udenfor beredskabet ved siden af arbejdet som indsatsleder.

Beredskabsdirektør sætter ekstra fokus på sikkerhed blandt brandfolk

Beredskab & Sikkerhed – Randers, Favrskov, Djursland har siden begyndelsen af januar måned sat ekstra fokus på sikkerheden blandt brandfolkene. Undervisning, efteruddannelse og nyt sikkerhedsudstyr er blandt nogle af de tiltag, som er blevet iværksat for at forbedre sikkerheden i beredskabet.

På besøg med Røgalarm-Tjenesten

Hvad gør du, hvis du ikke selv formår at sætte en røgalarm op? Danske Beredskaber har været på besøg hos Bente Henriksen, som får hjælp fra Røgalarm-Tjenesten i Nordsjælland til opsætning af røgalarm.

Vi er nødt til at brandsikre danmarkshistorien

Svinkløv Badehotel er en af flere historiske bygninger, der på få år er forsvundet fra det danske landskab. Brand og store skader kan aldrig helt undgås, men med øget fokus kan risikoen minimeres kraftigt, mener Danske Beredskaber. Foto: René Schütze