Søg
Close this search box.

Hyppigere klimahændelser sætter beredskabet under pres

I 2023 viser tal fra ODIN, der er redningsberedskabets Online Dataregistrerings- og Indberetningssystem, at mandetimeforbruget i forbindelse med vejrligshændelser er opgjort til 7.552, hvilket er 79 procent højere end året før. Men ser man på årene forud, så er er vejrliget blevet endnu vildere for brandfolkene, for ifølge de kommunale beredskabers indberetninger var stigningen på […]

Øvelser i nærmiljø giver brandmænd uvurderligt lokalkendskab

Hvert år deltager en brandmand i 12 øvelser for at vedligeholde sin uddannelse. Hos Midt- og Sydsjællands Brand & Redning foregik den seneste brandøvelse på et ældre hotel, som gav de lokale brandmænd et unikt kendskab til stedet og de udfordringer, man ofte møder i en gammel bygning.

Beredskab til eksamen – alle bestod

Beredskabet var presset til det yderste, og der blev lagt et stort engagement fra alle involverede aktører i en stor beredskabsøvelse på Anholt.

Samarbejdsøvelser i indsatsledelse er en stor succes i Nordsjælland

De sidste fem år har redningsberedskaberne i Nordsjælland sammen med Nordsjællands Politi og Region Hovedstadens Akutberedskab gennemført en række samarbejdsøvelser for indsatsledere. Øvelserne er så stor en succes, at både politiet og akutberedskabet har afsat midler til næste sæsons øvelser.