Søg
Close this search box.

Danske Beredskaber efterspørger national katastrofepulje

Danske Beredskaber efterspørger national katastrofepulje De kommunale redningsberedskaber, samlet i Danske Beredskaber, opfordrer til, at man én gang for alle får skabt økonomisk sikkerhed for, at beredskaberne kan følge med de stadigt hyppigere klimahændelser samtidig med at brandstationernes klimamateriel kan blive opgraderet i forhold til de lokale behov. Baggrunden for at opfordringen fremføres nu, er, […]

Mange drukneulykker i sidste kvartal af 2017

Trods udsigten til et lavt antal drukneulykker i 2017 endte drukneantallet på samme niveau som tidligere. Flere druknede i udlandet samt flere, der er faldet i havnen, er ifølge Rådet for Større Badesikkerhed nogle af kilderne til resultatet.

Beredskaberne er klar til storm og oversvømmelse

De seneste par år har juledagene været præget at storme og oversvømmelser, der har været til stor gene for borgerne rundt om i landet. Men ligesom de forgangne år er de kommunale beredskaber klar til at rykke ud i tilfælde af endnu en klimahændelse.

Når det brænder til søs, rykker beredskabet ud

Langt størstedelen af de brande, som beredskaberne rykker ud til, foregår på land. Men med års mellemrum sker det, at det brænder til søs. Hos Østjyllands Brandvæsen har et team af brandmænd specialiseret sig i at slukke brand ombord på skibe.

Samarbejdsøvelser i indsatsledelse er en stor succes i Nordsjælland

De sidste fem år har redningsberedskaberne i Nordsjælland sammen med Nordsjællands Politi og Region Hovedstadens Akutberedskab gennemført en række samarbejdsøvelser for indsatsledere. Øvelserne er så stor en succes, at både politiet og akutberedskabet har afsat midler til næste sæsons øvelser.