Søg
Close this search box.

Generaforsamling 2018: Formandens beretning

I forbindelse med Årsmødet afholdt Danske Beredskaber sin generalforsamling. Her blev bestyrelsen genvalgt, mens de forskellige netværks og formandens beretning blev taget til efterretning. 

Kontingent fastlagt for interessemedlemmer

Med vedtagelsen af nye vedtægter i april i år fik Danske Beredskaber en helt ny struktur. Det betyder, at enkeltpersoner, virksomheder og organisationer nu kan støtte foreningens arbejde med et interessemedlemsskab.

Danske Beredskaber får ny formand

Beredskabsdirektør hos Brand & Redning Sønderjylland, Jarl Vagn Hansen, er valgt som ny formand for Danske Beredskaber. Han afløser operativ chef hos Brand & Redning MidtVest, Niels Christensen.